Wijze spreuken en citaten over WIJSHEID


Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies.
Gerd de Ley

Kennis is nog geen wijsheid.
Arthur Schopenhauer

Het beetje wijsheid dat de wereld bezit is erin gebracht door de gekken.
Mirabeau

Ook zelfs bij de wijste onder de mensen zijn lieden die geld komen brengen welkomer dan lieden die geld komen halen.
Georg Christoph Lichtenberg

Wees wijzer dan andere mensen als je kunt, maar vertel het hen niet.
Lord Chesterfield

Een wijs mens maakt zich niet druk om wat hij niet kan hebben.
Jack Herbert

Wijsheid begint met verwondering.
Socrates

Sommige mensen geven zich meer moeite om hun wijsheid te verbergen dan hun dwaasheid.
Jonathan Swift

Velen zouden wijs geworden zijn, indien zij zich niet voor wijs gehouden hadden.
Seneca

De jeugd is de tijd om de wijsheid te bestuderen, de ouderdom de tijd om haar toe te passen.
Jean-Jacques Rousseau

Wijsheid bestaat in de eerste plaats uit het kennen van zijn dwaasheden.
La Rouchefoucauld

Er zijn meer dwazen dan wijzen en zelf bij de wijzen is meer dwaasheid dan wijsheid.
Nicolas Chamfort

Waar het een zegen is om niet te weten is het een dwaasheid wijs te zijn.
Thomas Gray

De wijze leert meer uit een domme vraag dan een domme uit een verstandig antwoord.
Ernst Hohenemser

Wijs is hij die weet wat hij over het hoofd moet zien.
William James

De wijze houdt zichzelf op de achtergrond, maar in werkelijkheid staat hij vooraan.
Lao-tse

Op iets antwoorden is iets anders dan iets beantwoorden.
Lessing

Een wijs mens leert nog van een gek.
Francois Rabelais

Wie nooit eens een dwaasheid begaat is niet zo verstandig als hij wel denkt.
Fran├žois de La Rochefoucauld