Wijze spreuken en citaten over VERGEVEN


Het is beter af en toe vergiffenis te vragen, dan permanent toestemming.
G. Nicolaï

God zal me wel vergeven, dat is tenslotte zijn vak.
Heinrich Heine

Vergeving verandert het verleden niet, maar verbreedt de toekomst.
P. Boese

Wat mensen je het minst snel vergeven is het kwaad dat zij van je gesproken hebben.
André Maurois

Er bestaat geen grotere aalmoes dan van harte zijn naaste te vergeven.
Augustinus

Vergeving is iets voor kinderen, spitsboeven en kwezels; een echte man rust niet voordat hij zijn fout goedgemaakt heeft.
Salomon Baer-Oberdorf

Men kan makkelijker een vijand vergeven dan een vriend.
Mme Deluzy

Ja, men moet zijn vijanden vergeven, maar niet voordat ze gehangen zijn.
Heinrich Heine

Niemand vergeet ooit waar hij een strijdbijl begraven heeft.
Kin Hubbard

Na een goed diner kan men iedereen vergeven, zelfs zijn eigen familie.
Oscar Wilde

De vergetelheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Francois Mauriac

Er staat geschreven dat we onze vijanden moeten vergeven, maar er staat nergens geschreven dat we onze vrienden moeten vergeven.
Cosimo de Medici

Men vergeeft in de mate waarin men liefheeft.
François de La Rochefoucauld

Wanneer een vrouw een man vergiffenis schenkt is het om hem ermee te verpletteren.
Etienne Rey

Kinderen beginnen met van hun ouders te houden. Als ze ouder worden beoordelen zij hen. Soms vergeven ze hen.
Oscar Wilde

De enige zonde die niet vergeven kan worden is huichelarij. Het berouw van een huichelaar is zelf ook weer huichelarij.
William Hazlitt

De zwakke kan nooit vergeven. Vergeving is het kenmerk van de kracht.
Gandhi

Een machtig man wordt machtiger door veel te vergeven.
Publilius Syrus