Wijze spreuken en citaten over VERBEELDING


Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
Albert Einstein

Wij worden door meer beangstigd dan gekweld en onze verbeelding geeft ons meer zorgen dan de werkelijkheid.
Seneca

Verbeelding is ons gegeven voor wat we niet zijn, humor om ons te troosten voor wat we wel zijn.
Francis Bacon

De realiteit laat nog een hoop over aan de verbeelding.
John Lennon

Verbeelding is een ei voor je liggen hebben en toch een vrij vliegende vogel schilderen.
Marnix De Bleeckere

Iedere man heeft twee vrouwen lief: de ene is de schepping van zijn verbeelding, de andere is nog niet geboren.
Kahlil Gibran

De verbeelding kan niet zoveel tegenstrijdigheden verzinnen, als er van nature zijn in het hart van ieder mens.
François de La Rochefoucauld

Men stelt het hart vaak verantwoordelijk voor de dwaasheden van de verbeelding.
Marguerite Blessington

Verbeelding is het krachtigste productiemiddel.
Prof. Pieter Klaas Jagersma

De verbeelding beheerst de wereld.
Napoleon

Verbeelding is belangrijker dan kennis.
Albert Einstein

Het is verstandig zich vóór de reis niet al te veel voor te stellen van wat men zal zien. De werkelijkheid klopt nooit met de verbeelding.
Michel van der Plas

De verbeelding van de man is het beste wapen van de vrouw.
Sophia Loren

De dwalingen van het hart zijn heel wat gevaarlijker dan de ongerijmdheden der verbeelding.
Charles de Saint-Evremond

De mens die geen verbeelding heeft, heeft geen vleugels.
Muhammad Ali

Geluk is niet een ideaal van het verstand, maar van de verbeelding.
Immanuel Kant

Herinneringen uit het verleden zijn geen herinneringen aan feiten maar herinneringen aan je verbeelding van de feiten.
Philip Roth