Wijze spreuken en citaten over REIZEN


Reizen is naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond.
Jan Brokken

De kunst van te leven is: thuis te zijn alsof men op reis is.
Godfried Bomans

Als je droomt van een donut is dat een droom, geen donut. Als je droomt van reizen, reis je al.
Marek Halter

Wij maken grote reizen om dingen te zien waarop wij in onze woonplaats geen acht slaan.
Plinius

Men hoeft de wereld niet rond te reizen om te begrijpen dat de hemel overal blauw is.
Goethe

Alleen hij is een volledig mens, die veel gereisd heeft, die de vorm van zijn gedachten en van zijn leven twintigmaal veranderd heeft.
Alphonse de Lamartine

Wie zijn huis niet verlaat en niet het ganse met zovele wonderen gevulde land in ogenschouw neemt, die gelijkt de kikvors in de waterput.
Pantsjatantra

Ik wantrouw de mensen die in een ton zijn opgegroeid en nooit anders dan door een gaatje hebben gekeken.
Francois Rabelais

Ik voel met niet graag thuis als ik in het buitenland ben.
George Bernard Shaw

Ergens te zijn geweest maakt menigeen gelukkiger dan er te zijn.
Peter Sirius

Een goede reiziger is iemand die niet weet waar hij heen gaat en een volmaakte reiziger weet niet waar hij vandaan komt.
Lin Yutang

Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen.
Confucius

Wie verre reizen doet, kan veel verhalen.
Matthias Claudius

Reizen is het hart verwijden.
Allard Pierson

Men moet niet nadenken over het eindresultaat van zijn werk, zoals men ook niet reist om aan te komen, maar om te reizen.
Goethe

De wijze weet zonder te reizen, heeft inzicht zonder te kijken, bereikt iets zonder te handelen.
Laozi

Reizen is bijna als praten met mensen uit andere eeuwen.
Rene Descartes

Reizen is fataal voor vooroordelen, betweterigheid en kleingeestigheid.
Mark Twain

Het is beter om te reizen dan om aan te komen.
Boeddha