Wijze spreuken en citaten over POLITIEK


Democratie werd een populistisch opbod geëtaleerd in de media in plaats van een vertegenwoordiging van de bevolking in het parlement.
K. Van Butsel

Beloftevolle jonge mensen moeten in de politiek gaan, zodat ze de rest van hun leven kunnen blijven beloven.
Robert Byrne

Vooruitgang in de politiek is vaak hetzelfde gevoel als in een stilstaande trein, wanneer ernaast een andere rijdt.
George Brown

Politiek is verhinderen dat mensen zich gaan bemoeien met zaken die hen aanbelangen.
Wiet van Broeckhoven

Politiek is één groot complot tegen eenvoudige sukkels als u en ik.
Jan Blokker

Er bestaan een hoop politieke dwalingen die, eenmaal aanvaard, beginselen vormen.
Guillaume Thomas Raynal

Toen ik een jongen was vertelde men mij dat iedereen president kon worden; ik begin het nu te geloven.
Clarence Darrow

Alle politieke partijen zouden zich een beetje minder met zichzelf en een beetje meer met de publieke zaak bezig moeten houden.
Antoine-Nicolas de Condorcet

Men leidt een volk slechts door het een toekomst te tonen: een leider is een koppman in verwachtingen.
Napoleon Bonaparte

Er zijn veel mensen door de politiek gestorven, maar slechts zeer weinig politici.
Jean de Boisson

Managers en politici hebben vooral kritiek op ideeën die ze liever zelf hadden bedacht.
Jan de Bruin

In de politiek zijn de dingen van minder belang dan de naam die men ze geeft.
Gustave le Bon

Wanneer men het zogenaamde algemeen belang als voorwendslen neemt, kan men gaan waarheen men wil.
Napoleon Bonaparte

Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen, een staatsman aan de volgende generaties.
James Freeman Clarke

Hoe moeilijker een politiek vraagstuk is, hoe meer mensen men vindt die zich in staat achten het op te lossen.
Gustave le Bon

Het is een geluk dat politici lange neuzen hebben omdat ze meestal niet verder kunnen kijken.
Paul Claudel

Politiek is de kunst om zich anders voor te doen dan men is.
Mme A. Fontaine

Onwetendheid doet de meeste mensen lid worden van een partij en beschaamheid belet hen er weer uit te gaan.
Lord Halifax

Alles is politiek, maar politiek is niet alles.
H.M. Kuitert

Politiek is de wetenschap hoe wie wat krijgt, wanneer en waarom.
Sidney Hillman

Een partij is de dwaasheid van velen ten behoeve van het voordeel van weinigen.
Alexander Pope

Wat in de politiek met angst begint eindigt meestal in dwaasheid.
Samuel Taylor Coleridge

De politiek is de kunst te beletten dat mensen zich bemoeien met hun eigen zaken.
Paul Valéry

Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde.
William Shakespeare