Wijze spreuken en citaten over OVERLIJDEN en DE DOOD


Het vereist uiterlijke moed om te sterven. Het vereist innerlijke moed om te leven.
Lao-Tse

Sterven kan toch zo moeilijk niet zijn. Tot nu toe is iedereen erin geslaagd.
Norman Mailer

Het is niet altijd leuk om een jaar ouder te worden, maar het is nog altijd beter dan het alternatief.
Onbekend

De geneeskunde maakt dat je langer sterft.
Plutarchus

In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood.
Fernand Auwera

Wat men een reden om te leven noemt, is tevens een uitstekende reden om te sterven.
Albert Camus

Wie de dood heeft gezien is blij met hoge koorts.
Bertus Aafjes

Ze zeggen dat je van de doden niets dan goed mag zeggen: hij is dood, goed zo.
Onbekend

Het is niet erg om dood te gaan, het was tenslotte ook niet erg toen je nog niet bestond.
Freddy Heineken

Het leven zal voor veel mensen dragelijker worden als ze weten dat ze zelf kunnen bepalen wanneer het einde is.
Jan de Bruin

De dood kunnen we maar éénmaal beproeven. Als we daartoe komen, is ieder van ons een beginneling.
Michel de Montaigne

De klantenkring van de dood sterft niet uit.
Stanislaw Jerzy Lec

Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer hoeven te sterven.
Friedrich Nietzsche

Wie de mensen leert sterven, leert ze tevens leven.
Montaigne

De dood is gewoon nog één nacht.
Socrates

Men moet de dood vrezen noch wensen.
Martialis

Terwijl ik dacht dat ik bezig was te leren leven, was ik bezig te leren sterven.
Leonardo da Vinci

De dood komt slechts éénmaal en laat zich op alle ogenblikken van ons leven voelen; het valt zwaarder hem te verwachten dan hem te ondergaan.
Jean de la Bruyere

De dood is van alle bezoekers de meest aangekondigde en de minst verwachte.
Wystam Hugh Auden

Wie de dood vreest verliest zelfs ’t leven dat hij heeft.
Cato

Als we het leven niet eens kennen, hoe kunnen we dan de dood kennen?
Confucius

Ik heb nooit iemand willen zien sterven, maar er zijn een paar overlijdensberichten die ik met genoegen heb gelezen.
Clarence Darrow

De dood klopt zonder onderscheid aan bij de armen en de rijken.
Horatius

Het is niet belangrijk hoe je sterft, maar hoe je leeft.
Samuel Johnson

Uw erfgenamen zijn vooral geïnteresseerd in wat u nalaat en minder in wat u doet.
Alexander Pola

Voor een godsdienst sterven is makkelijker dan ernaar te leven.
Jorge Luis Borges

De praal der begrafenissen geldt meer de ijdelheid der levenden dan de eer der gestorven.
La Rochefoucauld