Wijze spreuken en citaten over NOODLOT


Wanneer de mensen succes hebben, wijten ze het aan hun bekwaamheden, wanneer zij falen, wijten zij het aan het toeval.
Jean de Boisson

De omstandigheden spelen met de mens, ook wanneer de mens met de omstandigheden lijkt te spelen.
Lord Byron

Men ontmoet het lot vaak op wegen, die men ingeslagen had om het te vermijden.
Jean de la Fontaine

Een heleboel mensen verwarren een slecht beheer van hun zaken met het noodlot.
Kin Hubbard

De mensen hebben een almachtige godin van de fortuin geschapen, om al hun dwaasheden op haar rekening te kunnen schuiven.
Mme Necker de Saussure

Geen enkele overwinnaar gelooft aan het toeval.
Friedrich Nietzsche

Overal heerst het toeval; laat overal uw hengel uithangen, waar u het minst vermoedt zal een vis zijn.
Ovidius

Men moet voor zijn lot zorgen als voor zijn gezondheid.
Fran├žois de La Rochefoucauld

Wat de mensen hun noodlot plegen te noemen zijn gewoonlijk slechts hun eigen domme streken.
Arthur Schopenhauer

Het graf is nog steeds de beste beveiliging tegen de stormen van het noodlot.
Georg Christoph Lichtenberg

Wat de mensen hun noodlot noemen, bestaat meestal uit hun eigen stommiteiten.
Arthur Schopenhauer

De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten en zijn eigen zwakheden.
Democritus