Wijze spreuken en citaten over NATUUR


Wat bij de dieren natuur heet, noemen wij mensen ellende.
Blaise Pascal

Wij denken de natuur te kunnen beheersen, maar waarschijnlijk is zij alleen maar aan ons gewend geraakt.
Karel Heinrich Waggerl

De natuur wordt alleen overwonnen door haar te gehoorzamen.
Francis Bacon

Al valt een vrucht ver van de boom, daarom kan het nog wel een appel zijn.
Jean de Boisson

De natuur vergeeft geen vergissingen. Haar ja is ja en haar nee, nee.
Ralph Waldo Emerson

Na een kwartier kijkt niemand meer naar een regenboog.
Goethe

Het maakt alle verschil of je een insekt in de slaapkamer hoort of in de tuin.
Robert Lynd

De natuur, in haar schitterendste verschijningen en overweldigendste vormen, is slechts de achtergrond en het toneel voor de tragedie van de mens.
John Morley

Wij verkeren zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft.
Friedrich Nietzsche

De natuur gedoogt dat u haar bespiedt, niet dat u haar ontraadselt.
Pythgoras

De stilte der natuur heeft veel geluiden.
Henriƫtte Roland Holst

De natuur bedriegt ons nooit: het zijn altijd wij die onszelf bedriegen.
Jean-Jacques Rousseau