Wijze spreuken en citaten over MEDELIJDEN


Ware vrienden herkent men niet aan hun medelijden, maar aan hun oprechte vreugde om een anders geluk.
C. Guirlande

Leeftijd kent geen medelijden.
Jean de La Fontaine

In de vergulde schede van het medelijden steekt soms de dolk van de afgunst.
Friedrich Nietzsche

Medevreugde niet medelijden maakt de vriend.
Friedrich Nietzsche

Met hen die niet klagen heeft men nooit medelijden.
Jane Austen

Medelijden is het dodelijkste gevoel dat een vrouw kan aanbieden.
Vicki Baum

Van alle wegen die tot een vrouwenhart voeren is medelijden de kortste.
Francis Beaumont

Het wiel dat het hardste kraakt is het wiel dat het vet krijgt.
Josh Billings

Medelijden is een gevoel dat veel harten beroert en weinig portemonnees.
Jean de Boisson

Bij vrouwen wekt medelijden liefde op, bij mannen liefde medelijden.
Charles Caleb Colton

Medelijden is de goedkoopste van alle menselijke aandoeningen.
Friedrich Nietzsche

Klagen wekt meestal meer minachting op dan medelijden.
Samuel Johnson

In de tegenspoed van onze beste vrienden vinden wij iets dat ons niet mishaagt.
La Rouchefoucauld

Indien aalmoezen alleen uit medelijden gegeven werden waren de bedelaars allemaal al verhongerd.
Friedrich Nietzsche

Ik weet nooit of ik medelijden moet hebben met iemand die tot bezinning komt, of dat ik hem moet feliciteren.
William Makepeace Thackeray

De jaloezie is de grootste aller kwalen en tegelijk die welke het minst medelijden wekt bij hen die haar veroorzaken.
La Rochefoucauld

Men kan beter afgunst dan medelijden opwekken.
Herodotus

Alleen een zeer ongelukkig mens heeft het recht om met een ander medelijden te hebben.
Ludwig Wittgenstein

Een ontevreden gezicht verwekt meestal ergernis, zelden medelijden, nooit symphatie.
Therese Hoven

Medelijden is de goedkoopste van alle menselijke aandoeningen.
Friedrich Hebbel