Wijze spreuken en citaten over MANAGERS en LEIDERSCHAP


Veel leidinggevenden zeggen dat hun deur altijd open staat, maar hebben ze ook een open mind?
Jan de Bruin

Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden, hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.
Henry Miller

Wie anderen wil leiden, moet eerst zijn eigen meester worden.
P. Massinger

Het is wanneer je geen vertrouwen in anderen hebt, dat de anderen geen vertrouwen hebben.
Lao Tzu

Als een manager van mening verandert is hij dynamisch, als zijn mensen dat doen zijn ze inconsequent.
Jan de Bruin

De taak van een leider is om zijn mensen te brengen van waar ze zijn naar waar ze niet zijn geweest.
Henry Kissinger

Managers zijn zo druk met hun e-mail, dat ze nooit opkijken van hun scherm om te zien wat er in de echte wereld gebeurt.
Mihaly Csikszentmihaly

Je managet dingen, je leidt mensen.
Grace Murray Hopper

Het meeste van wat wij management noemen bestaat uit zorgen dat het moeilijk is voor mensen om hun werk te doen.
Peter F. Drucker

Autoriteit is noch nodig noch nuttig om leiderschap te tonen.
Eric Werkowitz

De meeste managers maken zichzelf groot door anderen klein te maken.
Jan de Bruin

De motivatie van een medewerker is het directe resultaat van de kwaliteit van de interactie met de manager.
Bob Nelson

Jij zult de vriendelijke woorden die je hebt gezegd misschien vergeten, maar de ontvanger onthoudt ze een leven lang.
Oprah Winfrey

Medewerkers letten op het gedrag van de directie, niet op haar verklaringen.
Saul Gellerman

Het verschil tussen een baas en een leider: een baas zegt “Go!” en een leider zegt “Let’s go?”.
E.M. Kelly

Veel werknemers zoeken geen andere baan, maar een andere baas.
Jan de Bruin

Een goede leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in de leider, een geweldige leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in zichzelf.
Eleanor Roosevelt

Leiderschap wordt niet uitgeoefend met woorden, maar met houding en daden.
Harold S. Geneen

In de meeste organisaties zijn de prestaties van de medewerkers gemaximeerd tot de kwaliteit van hun leidinggevenden.
Jan de Bruin

Als je de juiste mensen uitkiest en je geeft ze de mogelijkheid hun vleugels uit te slaan, dan hoef je ze nauwelijks te managen.
Jack Welch

Management is de dingen goed doen, leiderschap de goede dingen doen.
Peter Drucker

Slechte leiders werken liever met dwazen opdat ze zelf slimmer lijken.
Onbekend

Ik snap niet waarom mensen bang zijn voor nieuwe ideeën. Ik ben bang voor de oude.
John Cage

Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.
Nelson Mandela

Veel werknemers kunnen uitstekend hun werk doen, het is alleen jammer dat ze managers hebben.
Jan de Bruin

Een manager krijgt doorgaans de mensen die hij verdient.
Walter Bilbey

Managen is vooral het opruimen van de troep van anderen.
Nicolien Engelsman

Managers eigenen zich vaak de talenten van hun medewekers toe.
Jan de Bruin

Een manager is waard wat overeind blijft na zijn vertrek.
Ton Soons

Leiderschap is de capaciteit om visie te vertalen in realiteit.
Warren Bennis

Een goede manager is een leider die luistert naar zijn mensen en ze leert zelf beslissingen te nemen.
Jan de Bruin