Wijze spreuken en citaten over LEREN


Er zijn geen oninteressante dingen, er zijn alleen ongeïnteresseerde mensen.
Gilbert Keith Chesterton

Het is de grootste dwaasheid dingen te leren die men later weer moet vergeten.
Erasmus

Iedereen ontvangt twee opvoedingen: één die hij van anderen krijgt, en een belangrijkere, die hij zichzelf geeft.
Edward Gibbon

Er is een lang leven voor nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen.
Jan Greshoff

De beste leraar is hij die het meest van zijn leerlingen opsteekt.
Jean de Boisson

Dankzij het onderwijs zijn er minder analfabeten en meer idioten.
Albert Guinon

Wij leren helaas niet voor het leven, maar voor de school.
Seneca

Wie alleen van zichzelf heeft geleerd, heeft een dwaas tot leermeester gehad.
Ben Jonson

Cultuur is wat overblijft wanneer men alles vergeten is wat men geleerd heeft.
Selma Lagerlof

Sommige mensen zullen nooit iets leren omdat ze alles te vlug begrijpen.
Alexander Pope

Lang is de weg door lessen, kort en doeltreffend door voorbeelden.
Seneca

Hij die kan, doet. Hij die niet kan, onderwijst.
George Bernard Shaw