Wijze spreuken en citaten over KRITIEK


De welwillende goedkeuring van een dwaas doet meer kwaad dan zijn afbrekende kritiek.
Jean Pierre Claris de Florian

Niemand is in staat oprecht kritisch over zichzelf te zijn.
Jan de Bruin

Iedere idioot kan kritiek geven en de meesten doen dat ook.
C. Garbett

Het is veel eenvoudiger om kritiek te leveren dan om het bij het rechte eind te hebben.
Benjamin Disraeli

Mensen vragen om kritiek, maar ze willen alleen maar complimenten.
Somerset Maugham

Eén steek van een degen doet meer pijn dan honderd speldenprikken.
Le Gues de Balzac

Managers en politici hebben vooral kritiek op ideeën die ze liever zelf hadden bedacht.
Jan de Bruin

Eerlijke kritiek incasseren is moeilijk, vooral wanneer deze komt van een familielid, een vriend, een kennis of een vreemde.
Franklin Jones

Om kritiek te voorkomen: doe niets, zeg niets, wees niets.
Elbert Hubbard

De kritiek verschoont de raven, doch gaat tekeer tegen de duiven.
Juvenalis

Kritiek accepteert men alleen als ze is verpakt in een lofspraak.
J.A. Rispen

Schenk nooit aandacht aan wat critici zeggen; er is nog nooit een standbeeld opgericht ter ere van een criticus.
Jean Sibelius

Ik houd van kritiek, maar ik moet het ermee eens zijn.
Mark Twain

De meeste mensen zijn beter in het geven, dan het ontvangen van kritiek.
Jan de Bruin

Kritiek wordt uitsluitend geleverd aan ondergeschikten; voor de hoge heren wordt uitsluitend diep gebogen.
A.O. Weber

Een criticus vindt zijn arbeid dikwijls veel belangrijker dan het werkt dat hij toelicht.
C.J. Wijnaendts Francken

Men kan beter behagen scheppen in een roos dan haar wortel onder een microscoop te houden.
Oscar Wilde

De haan maakt meer lawaai dan de kip die het ei legt.
Joel Chandler Harris

Als je eerlijk en open wilt communiceren moet je ook luisteren naar de dingen die je niet wilt horen.
Jan de Bruin