Wijze spreuken en citaten over KIEZEN en KEUZES


Vrijheid is het kiezen van een gevangenis.
Herman Brusselmans

Iedereen moet vrij zijn om de basis van zijn overtuiging te kiezen. Dat geloof mag alleen beoordeeld worden op haar vruchten.
Spinoza

Opvoeden betekent je kinderen leren hun eigen keuzes te maken; niet voor hen te kiezen.
Jan de Bruin

Het genie is slechts de gave van te generaliseren en te kiezen.
Eugene Delacroix

Als je moet kiezen tussen twee kwaden, kies dan niets; als je moet kiezen tussen twee goede dingen, kies dan beide.
Tryon Edwards

Het is aangenaam geld te hebben, want dat stelt ons in staat, de vorm van miserie uit te kiezen die ons het beste schikt.
Orson Welles

Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen. Tijd is allesbehalve geld.
Gilbert Cesbron

De hoogste deugd is: weten wat te doen, en te leren kiezen waaraan men zijn leven kan geven.
Maurice Maeterlinck

Men moet alleen die vrouw tot echtgenote kiezen, die men tot vriend zou kiezen indien zij een man was.
Joseph Joubert

De juiste tijd kiezen is tijd besparen.
Francis Bacon

Niets is moeilijker dan een goede man te kiezen, of het moest zijn een goede vrouw te kiezen.
Jean-Jacques Rousseau

Als ik moet kiezen tussen twee kwaden, kies ik altijd wat ik nooit eerder probeerde.
Mae West

Het volk heeft geen verstand en de hoge heren geen hart. Als ik moet kiezen, zou ik zonder aarzeling bij het volk willen horen.
Jean de la Bruyere

Vooruitgang is: van twee oplossingen de andere kiezen.
Piet Theys

Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei.
Marcel Achard

Bij twijfel moet men kiezen voor trouw.
Francois Mauriac

Je moet in het leven kiezen tussen geld verdienen en uitgeven: je hebt de tijd niet voor beide.
Edouard Bourdet

Democratie is een proces waarin de mensen vrij zijn om de man te kiezen die van alles de schuld gaat krijgen.
Laurence Peter

We zijn vrij tot op het moment dat we kiezen, van dan af controleert de keuze de kiezer.
Aleister Crowley

Keuzes doe je alleen tussen leuke dingen, dilemma’s heb je als je moet kiezen tussen nare dingen.
E.D. Mockelmann

Als ik moet kiezen tussen twee kwaden, kies ik altijd wat ik nooit eerder probeerde.
Mae West

Het is de vrouw die de man kiest die haar zal kiezen.
Paul Geraldy

Kies van twee kwalen de knapste.
Peter Darbo

Zijn is zichzelf kiezen.
Jean-Paul Sartre