Wijze spreuken en citaten over KARAKTER


Je kan iemands karakter beoordelen aan de manier waarop hij mensen behandelt die niets voor hem kunnen doen.
Miles Davis

Zwakke karakters weten hun vreesachtigheid slechts te overwinnen door opwinding.
Wijnaendts Francken

Karakter zonder kennis heeft vaker succes dan kennis zonder karakter.
Marcus Tullius Cicero

Ieder mens heeft 3 karakters: dat wat hij laat zien, dat wat hij heeft, en dat wat hij denkt dat hij heeft.
Alphonse Karr

Weinig karakter is nodig voor beleefdheid in manieren, veel voor beleefdheid des geestes.
Jean de la Bruyere

Mensen openbaren door niets zoveel hun karakter dan door hetgeen zij belachelijk vinden.
Goethe

Kleine ongelukken doen het karakter verzuren, grote verzachten het.
Paul Brulat

Met genoeg karakter heb je weinig behoefte aan bezit.
John Osborn

Het karakter is vaak verborgen, soms overwonnen, zelden uitgedoofd.
Francis Bacon

Gewoonten zijn de vingerafdrukken van het karakter.
Alfred Polgar

Men voedt een kind niet op met de kennis die men bezit, maar met zijn karakter.
Lucien Arreat

Geld bederft het karakter, tenminste als men er een heeft.
Wolfgang Eschker