Wijze spreuken en citaten over JEUGD


De jeugd eindigt wanneer men relaties gaat maken in plaats van vrienden.
Clem Schouwenaars

Jeugd voelt verder dan ervaring ziet.
Adrianus Roland Holst

De hedendaagse jeugd wil niet meer wachten tot ze oud is om ontgoocheld te worden.
Dirk Wilmars

Op de ontgoocheling der jeugd volgt de teleurstelling der volwassenheid.
Benjamin Disraeli

Het elixer der jeugd: onwetendheid.
Randall Jarrell

De middelbare leeftijd is de tijd waarin een man steeds denkt dat hij zich over een paar weken weer net zo goed als vroeger zal voelen.
Don Marquis

De jeugd is de tijd om de wijsheid te bestuderen, de ouderdom de tijd om haar toe te passen.
Jean-Jacques Rousseau

Men moet zichzelf nieuwe redenen tot leven geven naarmate men zijn jeugd verliest.
Sainte-Beuve

Jeugd is een wonderbaarlijk iets; wat zonde om haar aan kinderen te verspillen.
George Bernard Shaw

Men kan beter een jonge meikever zijn dan een oude paradijsvogel.
Mark Twain

Jeugd is geen leeftijd, het is een geestestoestand.
Samuel Ullman

De jeugd spreekt over de ouderdom als over een ongeluk dat hen niet treffen kan.
Emanuel Wertheimer

Oude mensen geloven alles, mensen van middelbare leeftijd vermoeden alles, jonge mensen weten alles.
Oscar Wilde

Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust is.
Arthur Schopenhauer

Men moet zich in de jeugd een stok snijden, zodat men er in de ouderdom op leunen kan.
Confucius

Met de familie kom je nooit klaar, dat is net als de waterpokken, die krijg je in je jeugd en je leven lang laat die ziekte haar tekens na.
Jean-Paul Sartre

Volwassenen verklaren de oorlog. Maar de jeugd moet vechten en sterven.
Herbert Hoover

Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd reeds moet leren.
Seneca