Wijze spreuken en citaten over ILLUSIES


Illusies zijn de enige ziekten waarvan men tot mijn spijt wordt genezen.
Peter Sirius

Het opmaken van de levensbalans bestaat voor het grootste gedeelte uit het afschrijven van illusies.
Koos J. Versteeg

Verloren illusies zijn gevonden waarheden.
Multatuli

Ontneem de gemiddelde mens zijn levensillusie en ge ontneemt hem terzelfdertijd zijn geluk.
Henrik Ibsen

Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden van verleden, heden en toekomst een illusie is.
Albert Einstein

Het ware geluk bestaat slechts in de illusies die men zich daarover maakt.
Erasmus

Velen stellen het gemakkelijk zonder waarheden, maar niemand is sterk genoeg om het zonder illusies te kunnen stellen.
Gustave le Bon

Wat het schoonste is in het leven, dat zijn de illusies van het leven.
Honoré de Balzac

Iedereen staat alleen en toch hebben we vrienden om de illusie te hebben dat we niet alleen staan.
Hugo Raes

Doe geen afstand van uw illusies. Wanneer zij verdwenen zijn, bestaat u misschien nog steeds, maar dan hebt u opgehouden te leven.
Mark Twain

Het leven is gemaakt van illusies. Enkele daaronder zijn geslaagd. Zij zijn het die de realiteit vormen.
Jacques Audiberti

Als we jong zijn zitten we vol dromen, die later veelal illusies blijken te zijn. Het is dus vooral zaak jong te blijven.
Jan de Bruin

Is niet alles illusie en is illusie niet alles?
Edward Bulwer Laytton

Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk rust op de waarheid.
Nicolas Chamfort

Een illusie verliezen is niet altijd een zekerheid verwerven.
Multatuli

Onze ervaring bestaat eerder uit verloren illusies dan uit verworven wijsheid.
Joseph Roux

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies.
Gerd de Ley

De ziel heeft illusies, zoals de volgel vleugels heeft: dat is hetgeen haar steunt.
Victor Hugo

De moderne mens leeft met de illusie dat hij weet wat hij wil, terwijl hij eigenlijk wil wat hij wordt verondersteld te willen.
Erich Fromm

Kort is de illusie, lang de spijt.
Friedrich Schiller