Wijze spreuken en citaten over GEWETEN


Naarmate de beurs smaller wordt, wordt het geweten breder.
Onbekend

Het enige dat niet bij meerderheid van stemmen te regelen valt, is het geweten.
Harper Lee

Het geweten is een klok die bij de meeste mensen altijd achter loopt.
Peter Sirius

Het geweten is een van die stokken die iedereen opneemt om zijn naaste te slaan en die hij nooit tegen zichzelf gebruikt.
Honore de Balzac

Het geweten is de meest elastische stof te wereld: vandaag kunt u hem nog niet over een molshoop spannen, morgen bedekt hij een berg.
Edward Bulwer-Lytton

Er blijft altijd in het geweten iets achter van de drogredenen die men erin gegoten heeft; het behoudt er de nasmaak van als van slechte wijn.
Gustave Flaubert

Het kwade geweten is een getuige die men dag en nacht in zich ronddraagt.
Juvenalis

De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van berouw.
Alphonse de Lamartine

Ik weet niet wat het geweten van misdadigers is, maar ik heb soms gezien wat er in dat van fatsoenlijke mensen omgaat; het is om van te huiveren.
Joseph de Maistre

Geweten: de innerlijke stem die ons waarschuwt dat iemand misschien naar ons kijkt.
H.L. Mencken

Er zou weinig overblijven van wat wij geweten noemen, als we de noodzakelijke gevolgen van ’t bedreven kwaad konden wegnemen.
Multatuli

Het geweten is de stem van de ziel, de hartstochten zijn de stem van het lichaam.
Jean-Jacques Rousseau

Het geweten is de meest verandelijke van alle gidsen.
Vauvenargues