Wijze spreuken en citaten over ERVARING


Ervaring zegt je wat je moet doen, vertrouwen staat je toe het te doen.
Stan Smith

Als iets moeilijk is voor jou, denk dan niet dat het voor iedereen onmogelijk is.
Marcus Aurelius

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt.
Pieter Klaas Jagersma

Men brengt een groot deel van zijn leven door met uit te roeien wat men tijdens zijn jeugd in zijn hart heeft laten bloeien. Dit heet ervaring opdoen.
Honore de Balzac

De ervaring doet onze wijsheid toenemen, maar niet onze dwaasheden afnemen.
Josh Billings

Ervaring is een optelsom van je eerder gemaakte fouten.
Onbekend

Ondervinding is de beste leermeester, zij vraagt alleen een vreselijk hoog schoolgeld.
Thomas Carlyle

Voor de meeste mensen is ervaring slechts als het licht aan de achtersteven van een schip, dat slechts de afgelegde weg verlicht.
Samuel Taylor Coleridge

Eén ogenblik van inzicht is vaak meer waard dan de ervaring van een heel leven.
Oliver Wendell Holmes

Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt.
Aldous Huxley

Wanneer ik het uiteinde van een stuk weefsel oppak en merk dat het pakgaren is, verwacht ik niet verderop borduurwerk te vinden.
Samuel Johnson

Het enige wat de ervaring ons leert, is dat de ervaring ons niets leert.
Andre Maurois

Onze ervaring bestaat eerder uit verloren illusies dan uit verworven wijsheid.
Joseph Roux

De mens die het meest geleefd heeft is niet hij die de meeste jaren telt, doch hij die het ‘t diepst ervaren heeft.
Jean-Jacques Rousseau

Op een heleboel mensen maken alleen de ervaringen van hun portemonnee indruk.
Peter Sirius

Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.
Immanuel Kant

De enige bron van kennis is ervaring.
Albert Einstein

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
Robert Ascham