Wijze spreuken en citaten over DEUGD en ONDEUGD


Niets onverkwikkelijker dan een deugdzaam mens met een kleine geest.
Walter Bagehot

Ik ben deugdzaam zonder er plezier van te beleven. Als ik een zondaar was zou ik er een zijn zonder wroeging.
Francois Rene de Chateaubriand

Deugden aanleren is fouten afleren.
Seneca

Het is mijn ervaring dat mensen die geen ondeugden hebben, heel weinig deugden bezitten.
Abraham Lincoln

Onze gebreken blijven ons altijd trouw, onze goede eigenschappen maken elk ogenblik slippertjes.
Marie von Ebner-Eschenbach

Deugd zonder inzicht betekent niets.
Euripedes

De deugd is het juiste gebruik van de vrije wil.
Augustinus

Deugd is als kostbaar reukwerk dat de meeste geur verspreidt als het wordt verbrand of stukgewreven.
Francis Bacon

De ondeugd bedriegt door de schijn van deugd.
Juvenalis

De deugd heeft vele predikers en weinig martelaren.
Claude Adrien Helvetius

Goed en kwaad grensen aan elkaar, daarom krijgt de deugd vaak de schuld van wat de ondeugd misdreven heeft.
Ovidius

De deugd wordt geprezen en sterft van koude.
Juvenalis

Het is gemakkelijker een deugd te verwerven dan zich een ondeugd te onthouden: iets aan zijn gewoonten toevoegen is minder moeilijk dan er een op te geven.
John Petit-Senn

Wij zijn nooit zo deugdzaam als wanneer we ziek zijn.
Plinius de Jongere

Indien de mensen plotseling deugdzaam werden, zouden vele duizenden moeten verhongeren.
Georg Christoph Lichtenberg

De deugd verdwijnt door het spreken over de deugd, zoals de stilte verdwijnt door het spreken over de stilte.
Multatuli

Wees niet deugdzamer dan uw krachten toelaten.
Friedrich Nietzsche