Wijze spreuken en citaten over COMPASSIE en MEDEDOGEN


We mogen alleen op deze planeet leven zolang we de hele natuur met mededogen en intelligentie behandelen.
Aldous Huxley

Het is moeilijk om compassie te beoefenen wanneer we worstelen met onze authenticiteit of wanneer we ons onwaardig voelen.
Brene Brown

Laten we onze harten vullen met onze eigen compassie voor onszelf en voor alle levende wezens.
Tich Nath Hanh

Als je mededogen niet ook betrekking heeft op jezelf dan is het incompleet.
Boeddha

Werkelijke compassie betekent niet alleen de pijn van een ander voelen, maar ook aangespoord worden om die te helpen verlichten.
Daniel Goleman

Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften.
Dalai Lama

Soms is het moeilijk om compassie en liefdevolle vriendelijkheid te zien als de sterktes die zij zijn.
Sharon Salzberg

Iemand liefhebben uit mededogen betekent niet echt liefhebben.
Milan Kundera

Compassie is de basis van moraliteit.
Arthur Schopenhauer

Compassie is geen substituut voor recht.
Rus Limbaugh

Compassie is een praktisch verworven vaardigheid, zoals dansen. Je moet het doen en elke dag ijverig oefenen.
Karen Amstrong

Alle ware en zuivere liefde is mededogen en elke liefde die geen mededogen is, is egoisme.
Arthur Schopenhauer

Ik heb u slechts drie dingen te leren: eenvoud, geduld en mededogen. Deze drie zijn uw grootste schatten.
Lao-Tse

De mens zal geen vrede in zichzelf vinden totdat hij zijn cirkel van compassie uitbreid tot alle levende dingen.
Albert Schweitzer