Wijze spreuken en citaten over BEGEERTE


De begeerte naar kennis neemt, evenals de begeerte naar rijkdom, steeds meer toe naarmate zij meer bevredigd wordt.
Lawrence Sterre

Kritiek is eigen lof langs een omweg.
Ernst Hohenemser

De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.
Gandhi

Onze begeerten worden ons vaker door afgunst dan door behoefte ingegeven.
Jean de Boisson

Het is eenvoudiger de eerste begeerte te onderdrukken, dan alle volgende te bevredigen.
Benjamin Franklin

Men begeert nooit vurig wat men slechts met zijn verstand begeert.
La Rouchefoucauld

Het enige waar men werkelijk behoefte aan heeft, is nergens behoefte aan te hebben.
Pierre Reverdy

De toestand is het gelukkigste waar het overtollige niet verlangd wordt en het noodzakelijke niet ontbreekt.
Plutarchus

Men houdt tenslotte van zijn begeerte en niet van het begeerde.
Friedrich Nietzsche

Je weet nooit waar je buiten kunt voordat je het probeert.
F.P. Adams

Het grote verlangen om in de liefde gelukkig te zijn is vaan een beletsel om het te worden.
Mme D’Arconville

We moeten er eerder naar streven onze begeerten te verminderen dan onze middelen te vergroten.
Aristoteles

De mens wordt evenzeer bedrogen als zijn verlangens in vervulling gaan als wanneer zij teleurgesteld worden.
Francois René de Chateaubriand

Het is eenvoudiger de eerste begeerte te onderdukken dan alle volgende te bevredigen.
Benjamin Franklin

Veel wenst zich de mens en toch heeft hij slechts weinig nodig.
Goethe

Veel begeren is veel ontberen.
Horatius

Men lijdt meer van niet te hebben wat men verlangt, dan men geniet van wat men heeft.
Rémy Montalée

Wanneer de helft van iemands verlangen bewaarheid wordt, zouden zijn zorgen verdubbelen.
Benjamin Franklin