Wijze spreuken en citaten over BEDROG en BEDRIEGEN


Verwijt de vrouwen niet dat ze liegen, verwijt alleen de mannen dat zij haar geloven.
Jan Vercammen

Liegen is bij een minnaar een kunst, bij een vrijgezel een talent en bij een getrouwde vrouw een tweede natuur.
Helen Rowland

Cijfers kunnen niet liegen, maar leugenaars kunnen wel cijferen.
Toon Verhoeven

Het is moeilijk te geloven dat iemand de waarheid spreekt als je weet dat jij in zijn plaats zou liegen.
Henry Louis Mencken

Er is minder handigheid nodig om te bedriegen dan om niet bedrogen te worden.
De Bruix

Wat ons vooral zo bitter maakt jegens hen die ons trachten te bedriegen, is dat zij menen slimmer te zijn dan wij.
François de La Rochefoucauld

Men wordt nooit zo gemakkelijk bedrogen als wanneer men erop uit is anderen te bedriegen.
Abbé Coupé

De meeste mensen spreiden hun grootste talenten ten toon bij het bedriegen van zichzelf.
Anatole France

Een bedrieger bedriegen is geen bedrog.
Ulpian Fulwell

We worden nooit bedrogen; we bedriegen onszelf.
Goethe

Niets is zo ergerlijk als de man die gezellig een praatje met je maakt terwijl hij je te veel rekent.
Kin Hubbard

Geveinsde eenvoud is een verfijnde vorm van bedrog.
François de La Rochefoucauld

De natuur bedriegt ons nooit; wij zijn het altijd zelf die ons bedriegen.
Jean-Jacques Rousseau