Tattoo Teksten LATIJNS


Ab imo pectore.
Uit het diepst van het hart.

Ad perpetuam rei memoriam.
Ter eeuwige nagedachtenis.

Ama et amaberis.
Bemin en je zal bemind worden.

Amicitia fortior.
Sterker door vriendschap.

Amor non celatur.
Liefde kun je niet verbergen.

Amor sempiternus.
Eeuwigdurende liefde.

Amor vincit omnia.
Liefde overwint alles.

Aude audenda.
Waag wat gewaagd moet worden.

Aut nunc, aut numquam.
Nu of nooit.

Aut omnia, aut nihil.
Alles of niets.

Aut viam inveniam, aut faciam.
Of ik vind een weg, of ik maak er één.

Bene agere et nil timere.
Goed doen en niets vrezen.

Calcanda semel via leti.
De weg des doods moet eenmaal betreden worden.


Carpe diem.
Pluk de dag.

Carpe noctum.
Pluk de nacht.

Cedo nulli.
Ik wijk voor niemand.

Cogito ergo sum.
Ik denk, dus ik ben.

Credo quia absurdum.
Ik geloof erin omdat het absurd is.

Cuiusvis hominis est errare.
Iedereen maakt fouten.

Cum non tum age.
Zo niet dan toch.

De mortuis nil nisi bonum.
Over de doden niets dan goeds.

Deo volente.
Als God het wil.

Divide et impera.
Verdeel en heers.

Dum anima est, spes est.
Waar leven is, is hoop.

Errare humanum est. Perseverare diabolicum.
Vergissen is menselijk. Volharden is des duivels.

Faber quisque fortunae suae.
Ieder is de maker van zijn eigen geluk.


Facta, non verba.
Geen woorden maar daden.

Fari argentum aurum tacere.
Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Fortis et liber.
Sterk en vrij.

Fortuna non mutat genus.
Het lot verandert de afkomst niet.

Fronti nulla fides.
Schijn bedriegt.

Homines quod volunt credunt.
Mensen geloven wat ze willen geloven.

Homo proponit, deus disponit.
De mens wikt, God beschikt.

Humani nihil a me alienum puto.
Niets menselijks is mij vreemd.

In aeternum.
Voor eeuwig.

Interdum lacrimae pondera vocis habent.
Tranen hebben soms de kracht van woorden.

Longa via est.
De weg is lang.

Luctor et emergo.
Ik worstel en kom boven.

Maior e longinquo reverentia.
Van afstand bezien is alles mooi.


Mille periculis supersum.
Duizend gevaren kom ik te boven.

Miscemus utile dulci.
Laten we het nuttige en het aangename verenigen.

Morituri te salutant.
Zij die sterven gaan, groeten u.

Nec jactantia, nec metu.
Zonder woorden, zonder vrees.

Nemo dat quod non habet.
Niemand kan geven wat hij niet heeft.

Nemo in amore videt.
Liefde maakt blind.

Nemo sine vitiis nascitur.
Niemand wordt zonder gebreken geboren.

Nihil lacrima citius arescit.
Niets droogt sneller dan een traan.

Nil desperandum.
Wanhoop niet.

Nil volentibus arduum.
Niets is onmogelijk voor zij die willen.

Non plus ultra.
Tot hier en niet verder.

Nos iungit amicitia.
Ons verbindt de vriendschap.

Nulla tenaci invia est via.
Voor de aanhouder is geen weg onbegaanbaar.


Nulli cedo.
Ik wijk voor niets.

Numquam tui obliviscar.
Ik zal je nooit vergeten.

Omnia mutantur, nihil interit.
Alles verandert, niets vergaat.

Parvi sed magni.
Klein maar dapper.

Pericula non timeo.
Ik vrees geen gevaar.

Potius sero quam numquam.
Liever laat dan nooit.

Qui tacet, consentire videtur.
Wie zwijgt, stemt toe.

Quod me non necat me certe confirmat.
Wat mij niet doodt, maakt me zeker sterker.

Radix malorum est cupiditas.
Hebzucht is de wortel van alle kwaad.

Saevis tranquillus in undis.
Rustig te midden van woeste golven.

Scientia sol mentis est.
Kennis is het licht van de geest.

Semper fidelis.
Altijd trouw.

Semper primus.
Altijd de eerste.


Sol lucet omnibus.
De zon schijnt voor iedereen.

Stultorum infinitus numerus est.
Het aantal dwazen is oneindig.

Summum nec metuas diem nec optes.
Je moet de laatste dag niet vrezen noch wensen.

Te amo.
Ik hou van je.

Tempus fugit.
De tijd vliegt.

Tene quod bene.
Behoud het goede.

Tu orbis terrarum mihi es.
Je bent de wereld voor mij.

Ubi amici, ibidem opes.
Waar vrienden zijn, is rijkdom.

Ubi volentia est, via est.
Waar een wil is, is een weg.

Uno sumus animo.
Wij zijn één van geest.

Unus pro omnibus, omnes pro uno.
Eén voor allen, allen voor één.

Veni, vidi, vici.
Ik kwam, ik zag, ik overwon.

Veritas temporis filia.
De waarheid is de dochter van de tijd.

Video et taceo.
Ik zie en zeg niets.

Vis unita fortior.
Vereende kracht is sterker.gepersonaliseerde tegeltjes met tekst, foto of spreuk bij Tegeltjes.com


Kaartje2go.nlAndere populaire pagina’s

Mooie teksten over het leven

Franse tattoo teksten

Quotes, citaten en uitspraken van Gandhi

Chinese wijsheden