Mooie teksten over WIJSHEID
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies.


Kennis is nog geen wijsheid.


Het beetje wijsheid dat de wereld bezit is erin gebracht door de gekken.


Ook zelfs bij de wijste onder de mensen zijn lieden die geld komen brengen welkomer dan lieden die geld komen halen.


Wees wijzer dan andere mensen als je kunt, maar vertel het hen niet.


Een wijs mens maakt zich niet druk om wat hij niet kan hebben.


Sommige mensen geven zich meer moeite om hun wijsheid te verbergen dan hun dwaasheid.


Velen zouden wijs geworden zijn, indien zij zich niet voor wijs gehouden hadden.


De jeugd is de tijd om de wijsheid te bestuderen, de ouderdom de tijd om haar toe te passen.


Wijsheid bestaat in de eerste plaats uit het kennen van zijn dwaasheden.


Er zijn meer dwazen dan wijzen en zelf bij de wijzen is meer dwaasheid dan wijsheid.


Waar het een zegen is om niet te weten is het een dwaasheid wijs te zijn.


De wijze leert meer uit een domme vraag dan een domme uit een verstandig antwoord.


Wijs is hij die weet wat hij over het hoofd moet zien.


De wijze houdt zichzelf op de achtergrond, maar in werkelijkheid staat hij vooraan.


Op iets antwoorden is iets anders dan iets beantwoorden.


Een wijs mens leert nog van een gek.


Wie nooit eens een dwaasheid begaat is niet zo verstandig als hij wel denkt.


Wijsheid begint met verwondering.


Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.


Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is, bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is.


Te weten dat je onwetend bent is het begin van alle wijsheid.


Een verstandige vraag is de helft van wijsheid.


De ervaring doet onze wijsheid toenemen maar niet onze dwaasheden afnemen.


Verstand zonder wijsheid leidt tot verderf.


Het eerste teken van liefde betekent het laatste van wijsheid.


Wijsheid is de vijand van de levensdrift.


De uiterste grens van wijsheid wordt door het publiek dwaasheid genoemd.


Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd, wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.


Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid kunnen honing halen uit onkruid.


Twijfel is het begin van wijsheid.