Mooie teksten over VERDRAAGZAAMHEID
We hebben de neiging om verdraagzaamheid te idealiseren, en ons dan af te vragen waarom we ons plots tussen verliezers en gekken bevinden.


Verdraagzaamheid is goed jegens allen of ze is goed jegens niemand.


Als iedereen verdraagzaam is, hoeft er in feite ook niets meer verdragen te worden.


Verdraagzaamheid is goed, maar niet ten overstaan van de onverdraagzamen.


Stimuleer de verdraagzaamheid. Wees eens vaker irritant.


Verdraagzaamheid is de eigenschap die we inroepen zodra de omstandigheden ons dreigen te benadelen.


Ik heb grote onverdraagzaamheid zien vertonen ten believe van de verdraagzaamheid.


Onverdraagzaamheid is geen recht, verdraagzaamheid is een plicht.


Verdraagzaamheid is de deugd van de man zonder overtuiging.


Onwetendheid en onverdraagzaamheid zijn van dezelfde afkomst, in welk gezelschap zij zich ook mogen binden.


Verdraagzaamheid is de dingen zien met je hart.


Iedereen is voor de verdraagzaamheid, behalve als het er echt op aankomt.


Verdraagzaamheid is in vele gevallen maar een vorm van moeheid.


Er is een grens waar verdraagzaamheid ophoudt een deugd te zijn.


Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften.


Verdraagzaamheid is liefde bevangen door de ziekte van hooghartigheid.


De laatste toevlucht van onverdraagzaamheid ligt in het niet verdragen van de onverdraagzamen.


Het hoogste resultaat van de opvoeding is verdraagzaamheid.


Verdraagzaamheid is het inzicht dat de ander vergeten is de kunst van het bewuste onbewust te maken.


Iedere verdraagzaamheid wordt op de lange duur een verworven recht.


Verdraagzaamheid is de dochter van de twijfel.


Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan.


Verdraagzaamheid is een bewijs van ontrouw aan zijn eigen idealen.


Een land dat bij wet de tolerantie moet afdwingen, doet dat uit wezenlijke onverdraagzaamheid.


Verdraagzaamheid is een scherm waarachter onverschilligheid een onderkomen vindt.


Een ziel bewijst haar evolutie in de mate van verdraagzaamheid die ze toont.


Verdraagzaamheid kan voortspruiten zowel uit minachting als uit hoogachting.


Onverschilligheid is de mildste vorm van onverdraagzaamheid.