Mooie teksten over TIJD
Een nieuwe tijd begint, we hebben een kind.


Te laat komen is gebrek aan respect, niet aan tijd.


De bezige bij heeft geen tijd voor verdriet.


Zelfs een kapot horloge loopt twee keer per dag op tijd.


Het heden is wel aardig, maar het duurt zo kort.


Zij die het slechtste gebruik maken van hun tijd klagen het meest over de kortheid ervan.


Is dat niet gek: je krijgt meer geduld naarmate je ouder wordt en je dus eigenlijk niet veel tijd meer hebt.


Mensen die denken dat tijd geld is, bemerken meestal pas op hun sterfbed dat hun tijd op is maar hun geld nog niet.


Als je gelukkig bent heb je geen tijd om moe te worden, want dat vraagt al je aandacht.


Heden: dat deel van de eeuwigheid dat het domein van de teleurstelling scheidt van het rijk van de hoop.


Hij die geen nieuwe oplossingen wil toepassen moet nieuwe kwaden verwachten, want de tijd is de grootste vernieuwer.


Laat de tijd je niet voor de gek houden: je kunt haar nooit de baas worden.


Niets is meer waard dan de dag van vandaag.


Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten.


De klok is een mooie uitvinding om ons aan het etensuur te herinneren.


Dromen zijn vrijetijdsbesteding van de hersens.


Geen vrouwen, niet drinken, niet gokken, niet roken: verlengt het leven niet. Het lijkt dan alleen langer.


Voor een werkzame en ontwikkelde geest is vrije tijd niets anders dan vrijheid om zijn bezigheid te kiezen.


De tijd is een groot leermeester, zegt men: het ongelukkige is alleen dat hij zijn leerlingen doodt.


Echtgenoot is verleden tijd van echtgenieten.


Een dag die nog moet komen lijkt langer dan een jaar dat voorbij is.


Voor vriendschap is de tijd een bondgenoot, voor de liefde een gevaar.


Leef vandaag want niemand heeft je morgen beloofd.


Ik denk nooit aan de toekomst, ze komt gauw genoeg.


Tijd is geld, hoe arm ben je dan als je geen tijd hebt.


Ik heb geen tijd om me te haasten.


De hoop is als de nachtelijke hemel: er is geen plekje zo donker of het oog dat er enige tijd op gericht blijft ontdekt tenslotte en ster.


Als tijd geld is, hoe arm ben je dan als je geen tijd hebt.


Hij ging met de tijd mee en is nooit meer terug gezien.


Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.


De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.


Je mist meer dan je meemaakt: that’s life.


Veel mensen besteden veel tijd aan hun oppervlakkige buitenkant. Wat daaronder zit willen ze blijkbaar liever verbergen.


Alles komt op tijd voor hij die wachten kan.


Ik spaar geen geld. Ik spaar mooie momenten.


Ik kan mij niet permitteren mijn tijd te verliezen met geld te verdienen.


Besteed uw geld goed, maar besteed uw tijd beter.


Indien tijd geld is, leeft iedereen boven zijn stand.


Ik houd van het verleden, maar ik verkies de toekomst.


De mooiste tijd van het leven wordt met werken verprutst.


De goede oude tijd is de tijd toen het onze voorouders zo slecht ging.


Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met nietsdoen.


Je mag dromen, je moet zelfs dromen, maar je moet er ook voor zorgen dat je niet in je dromen verdwaalt.


Vaak besteden we meer tijd aan andermans fouten, dan aan zijn deugden.


Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.


Het probleem in het leven is dat er zoveel mooie vrouwen zijn en zo weinig tijd.


Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde.


Het is leuker om te vrijen onder werktijd, dan werken in je vrije tijd.


In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt.


Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos.


De jeugd is de tijd om de wijsheid te bestuderen, de ouderdom de tijd om haar toe te passen.