Mooie teksten over TEVREDENHEID
Niemand is tevreden over zijn lot, maar bijna iedereen is tevreden over zichzelf.


Een ontevreden gezicht verwekt meestal ergernis, zelden medelijden, nooit symphatie.


Een tevreden geest is de grootste zegening die een mens in deze wereld kan hebben.


Wanneer we niet hebben waarvan we houden, moeten we houden van hetgeen we hebben.


Geen grotere ramp dan ontevredenheid. Wie weet wanneer hij tevreden moet zijn, is eeuwig tevreden.


Tevredenheid is de steen der wijzen die alles wat hij aanraakt in goud verandert.


Arm en tevreden is rijk, en rijk genoeg.


Degene die met het minst tevreden is, is het rijkst, want tevredenheid is de grootste schat.


Geduld is de sleutel tot tevredenheid.


In het huwelijk, evenals elders, gaat tevredenheid boven rijkdom.


Wees tevreden met wat nu gebeurt, leef op dit moment, dan raken vreugde en angst je niet.


Een tevreden mens kan reizen door zijn eigen thuis.


Men weet nooit wat genoeg is voor men weet wat meer dan genoeg is.


Zaag de tak waarop je zit niet door, tenzij men je eraan op wil hangen


Het is moeilijk om tegelijk de waarheid en de mensen het naar de zin te maken.


Het glas waaruit ik drink is niet groot, maar het is tenminste van mijzelf.


Tevredenheid is de landingsbaan voor geluk.


Wie tevreden is, is goed betaald.


Ik ben tegen religie, omdat het ons leert tevreden te zijn met het niet begrijpen van de wereld.


Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste rijkdom, trouw de beste relatie.


Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen.


Weten oud te worden is de kunst zich met de restjes tevreden te stellen.


Van tevredenheid krijgt men snel genoeg.


Hij die gebrek heeft aan geld, middelen en tevredenheid mist drie goede vrienden.


Mijn smaak is allereenvoudigst: ik ben altijd tevreden met het beste.


Verschans u in tevredenheid want dat is een onneembare vesting.


Het geluk bestaat daaruit dat men met zijn ongeluk tevreden is.


Ook halverwege de berg kun je mooi uitzicht hebben.


Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal ook niet tevreden zijn met wat hij zou willen hebben.


Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden, hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.


Voor een ontevreden mens bestaan geen gemakkelijke stoelen.


De gouden vacht der zelfgenoegzaamheid beschut wel tegen stokslagen, maar niet tegen speldenprikken.


Weet hoe je tevreden en voldaan kunt zijn, dan zul je lang standhouden.


Wees tevreden met wat je hebt, wees blij met de dingen zoals ze zijn. Wanneer je beseft dat er niets ontbreekt, behoort de hele wereld jou toe.


Wanneer je er tevreden mee bent om eenvoudigweg jezelf te zijn en jezelf niet vergelijkt met anderen of anderen beconcurreert, zal iedereen je respecteren.


Wees tevreden met succes in zelfs de kleinste dingen en en bedenk dat zelfs zo’n resultaat geen kleinigheid is.


Niemand is tevreden over zijn vermogen, noch ontevreden over zijn verstand.