40+ Mooie Teksten over OVERLIJDEN en DE DOODDe allermooiste teksten over overlijden en de dood

 • De dood is een uitdaging: het vertelt ons om geen tijd te verspillen, het vertelt ons om elkaar nu te vertellen dat we van elkaar houden.
 • Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer hoeven te sterven.
 • Ik ben hoofdzakelijk bang voor de dood omdat ik angst heb opnieuw geboren te worden.
 • Dat het nooit meer zal komen, is wat het leven zo zoet maakt.
 • De angst voor de dood houdt menigeen van het leven af niet van het sterven.
 • Voor een godsdienst sterven is makkelijker dan ernaar te leven.
 • Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
 • Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen.
 • Sterven kan toch zo moeilijk niet zijn. Tot nu toe is iedereen erin geslaagd.
 • Wij leven van mogelijkheden en sterven aan werkelijkheden.
 • Als het tijd is om te sterven, laten we dan niet ontdekken dat we nooit hebben geleefd.

 • Het is beter rechtop te sterven dan op je knieën te leven.
 • Wie niet bang is voor de dood is niet bang voor bedreigingen.
 • Uw erfgenamen zijn vooral geïnteresseerd in wat u nalaat en minder in wat u doet.
 • Het grappige van het onder ogen zien van de naderende dood is dat het al het andere echt in perspectief plaatst.
 • Niemand weet echt waarom ze leven totdat ze weten waarvoor ze zouden sterven.
 • De bitterste tranen die over graven worden vergoten, zijn voor woorden die niet zijn uitgesproken en daden die niet zijn gedaan.
 • Terwijl ik dacht dat ik bezig was te leren leven, was ik bezig te leren sterven.
 • Als je elke dag leeft alsof het je laatste was, zul je op een dag zeker gelijk hebben.
 • Wat een reden van leven wordt genoemd, is ook een uitstekende reden om te sterven.
 • Ze zeggen dat je van de doden niets dan goed mag zeggen: hij is dood, goed zo.
 • Hij die niet bezig is herboren te worden, is bezig te sterven.

 • Meestal is het verlies dat ons leert over de waarde van dingen.
 • De wereld is een herberg en de dood het einde van de reis.
 • Smart duurt een eeuwigheid, de dood maar een ogenblik.
 • Het vereist uiterlijke moed om te sterven. Het vereist innerlijke moed om te leven.
 • Als we het leven niet eens kennen, hoe kunnen we dan de dood kennen?
 • Mensen die echt leven, hebben geen angst voor de dood.
 • Het einde is altijd slecht, vaak is het een vermomd begin.
 • De dood is van alle bezoekers de meest aangekondigde en de minst verwachte.
 • Drie mensen kunnen een geheim bewaren wanneer twee van hen dood zijn.
 • Alle mensen zijn gelijk: zij vergaan van angst bij de gedachte aan de dood en zij zijn geobsedeerd door seks.
 • Je leven verliezen is niet het ergste wat er kan gebeuren, het ergste is om je reden van leven te verliezen.

 • Korte mooie teksten over overlijden en de dood

 • Men moet de dood vrezen noch wensen.
 • Wie de dood heeft gezien is blij met hoge koorts.
 • Men kan nog altijd beter getrouwd zijn dan dood.
 • Het is niet belangrijk hoe je sterft, maar hoe je leeft.
 • De klantenkring van de dood sterft niet uit.
 • Als er geen leven is na de dood, zul je dat nooit weten.
 • De dood is gewoon nog één nacht.
 • Degenen die bang zijn te sterven zijn ook bang te leven.
 • Hij wiens hart van liefde leeft, zal nimmer sterven.
 • Wie de mensen leert sterven, leert ze tevens leven.
 • Zolang ik leef wil ik sterven van geluk.


 • gepersonaliseerde tegeltjes met tekst, foto of spreuk bij Tegeltjes.com


  Kaartje2go.nl  Andere populaire pagina’s

  Teksten om iemand te condoleren

  Positieve quotes

  Mooie Engelse teksten

  Chinese wijsheden