Mooie teksten over OVERLIJDEN en DE DOOD
Men kan nog altijd beter getrouwd zijn dan dood.


Het is beter rechtop te sterven dan op je knieën te leven.


Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.


De wereld is een herberg en de dood het einde van de reis.


De dood is gewoon nog één nacht.


Ik ben hoofdzakelijk bang voor de dood omdat ik angst heb opnieuw geboren te worden.


De angst voor de dood houdt ons van het leven af, niet van het sterven.


Alle mensen zijn gelijk: zij vergaan van angst bij de gedachte aan de dood en zij zijn geobsedeerd door seks.


Wie niet bang is voor de dood is niet bang voor bedreigingen.


Zolang ik leef wil ik sterven van geluk.


Smart duurt een eeuwigheid, de dood maar een ogenblik.


Wie de dood heeft gezien is blij met hoge koorts.


Wat men een reden om te leven noemt, is tevens een uitstekende reden om te sterven.


Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer hoeven te sterven.


Hij die niet bezig is herboren te worden, is bezig te sterven.


Sterven kan toch zo moeilijk niet zijn. Tot nu toe is iedereen erin geslaagd.


Degenen die bang zijn te sterven zijn ook bang te leven.


De dood is van alle bezoekers de meest aangekondigde en de minst verwachte.


Als we het leven niet eens kennen, hoe kunnen we dan de dood kennen?


Uw erfgenamen zijn vooral geinteresseerd in wat u nalaat en minder in wat u doet.


Het is niet belangrijk hoe je sterft, maar hoe je leeft.


Wie de mensen leert sterven, leert ze tevens leven.


Men moet de dood vrezen noch wensen.


Het vereist uiterlijke moed om te sterven. Het vereist innerlijke moed om te leven.


Terwijl ik dacht dat ik bezig was te leren leven, was ik bezig te leren sterven.


Voor een godsdienst sterven is makkelijker dan ernaar te leven.


De klantenkring van de dood sterft niet uit.


Als er geen leven is na de dood, zul je dat nooit weten.


Ze zeggen dat je van de doden niets dan goed mag zeggen: hij is dood, goed zo.


Drie mensen kunnen een geheim bewaren wanneer twee van hen dood zijn.


Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen.


Wij leven van mogelijkheden en sterven aan werkelijkheden.


De angst voor de dood houdt menigeen van het leven af niet van het sterven.


Hij wiens hart van liefde leeft, zal nimmer sterven.