Mooie teksten over MENSEN
De taal is de mensen gegeven om zijn gedachten te verbergen.


Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.


Wees niet jaloers op mensen met wie je toch niet zou willen ruilen.


Een mens verzet wel muren, maar geen mensennaturen.


De mensheid schijnt van lange onmogelijke omwegen te houden.


Er zijn mensen die zorgen voor geluk waar ze komen, anderen zorgen daarvoor wanneer ze weggaan.


Zelfs de eenvoudigste mens is nog altijd een zeer ingewikkeld wezen.


De mens is vluchtig als een schaduw.


Veel mensen weten veel, maar niemand weet alles.


Beoordeel je medemens zoals hij is, niet zoals jij hem ziet.


Licht gaat sneller dan geluid. Daarom zien sommige mensen er slim uit, totdat je ze hoort spreken.


Het is moeilijk om tegelijk de waarheid en de mensen het naar de zin te maken.


Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.


Vrienden zijn mensen die alles van je weten en toch vrienden zijn.


Een mens heeft twee oren en een mond, om twee keer zoveel te luisteren als te praten.


De mens wordt uniek geboren maar de meesten sterven als kopie.


Gelukkig merken de meeste mensen niet dat hun relatie slecht is.


Je kan iemands karakter beoordelen aan de manier waarop hij mensen behandelt die niets voor hem kunnen doen.


Je kunt een mens niet veranderen, je kunt hem slechts de weg wijzen.


Opvliegende mensen hebben vaak een slechte landing.


Andere mensen zijn ook mensen.


Met dezelfde mensen verander je niets.


Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje.


Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen.


Wanneer twee mensen altijd dezelfde mening hebben is één van hen overbodig.


Als er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede daden.


De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze er aan voorbijlopen.


De boodschappentassen van de mensen zijn vol, maar niet met het geluk waarnaar ze op zoek zijn.


Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand.


Je moet een mens niet te veel duwen, want dan gaat hij uiteindelijk alle kanten op.


Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen.


Als mensen geluk konden kopen, zouden zij beslist er iets teveel van kopen.


Het ligt in de menselijke natuur om verstandig te denken en idioot te handelen.


Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.


Een tevreden geest is de grootste zegening die een mens in deze wereld kan hebben.