Mooie teksten over LIEFDE
Ruzies tussen geliefden zijn als zomeronweren die het land slechts des te groener en mooier maken.


Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten. 


Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap nooit.


Vrij nooit in de tuin: liefde is blind, maar de buurman niet.


Werkelijke liefde begint waar niets terug wordt verwacht.


Voor de hele wereld ben je iemand, maar voor iemand ben je de hele wereld.


De eerste zucht van de liefde betekent de laatste van de wijsheid.


De wereld draait om de liefde. Whisky laat hem twee keer zo snel draaien.


De sterkste liefde is die welke zijn eigen zwakte kan laten zien.


Het eerste teken van liefde betekent het laatste van wijsheid.


Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde.


Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde.


In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk.


Echte vrouwenliefde geeft de man vleugels, valse geeft hem ketenen.


Liefde verandert winter in zomer.


De betovering van de eerste liefde is de onwetendheid dat zij een keer kan eindigen.


De beste remedie tegen de mannenziekte der zelfverachting, is de liefde van een verstandige vrouw.


Wie gek wordt van liefde, zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn.


Liefde is grenzeloos.


Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven.


Een eeuwigdurende liefde bestaat niet, maar een liefde is wel eeuwig duur


Hij wiens hart van liefde leeft, zal nimmer sterven.


We zoeken vaker erkenning en liefde bij hen die ons minachten, dan bij hen die ons liefhebben.


Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon.


In zijn ogen verdrinken, je hart verliezen… en dan maar zeggen dat liefde gezond is.


Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen, maar heel moeilijk te beëindigen.


De liefde is heerlijk, maar vaak bedorven door het uitspreken van de verbindende teksten.


Het is eenvoudiger om liefde te veinzen dan om liefde te verbergen.


De liefde en de vriendschap houden van elkaar als twee broers die een erfenis hebben te verdelen.


Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde.


De liefde is een tiran die niemand spaart.


Eeuwige liefde van drie weken komt nogal eens voor; vooral in de vakantie.


Liefde is blind, daarom kan hij mij niet vinden.


Liefde is zoet wanneer het nieuw is, maar het wordt zoeter wanneer het echt is.


Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.


Liefde maakt blind, maar als je getrouwd bent gaan je ogen wel open.


De liefde laat de ogen stralen, de lippen zingen en de voeten dansen.


Liefde kost niets om te krijgen maar is onbetaalbaar als je het hebt.


Liefde is op weg zijn naar jezelf te vinden in elkaar.


De liefde is de koning der jongelingen en de dwingeland de grijsaards.


Liefde is niet te koop, maar toch het kostbaarste wat er is.


Liefde is het enige dat meer wordt als je het samen deelt.


De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.


Liefde maakt een klein bed groot.


Liefde begint met een lach, groeit met een kus en eindigt met een traan.


Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet.


Zelf aan wat lelijk en nietswaardig is leent liefde schoonheid en betekenis.


De liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort.


Van de liefde bestaat slechts één origineel, maar duizend verschillende kopieën


Al mijn geld koopt geen liefde.


Het leven is een slaap, de liefde is er de droom van.


In de liefde is elke capitulatie een overwinning.


De liefde die op schoonheid gebouwd is sterft met de schoonheid mee.


Elke echte liefde is de geschiedenis van een groot geduld.


Als de liefde niet bestond zou de zon niet langer stralen en zou de wind niet meer ademhalen.


Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel.


De enige echte liefde is de onmogelijke liefde.


Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen.


Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen.


Tegen de liefde helpt in de meeste gevallen nog altijd dat oude paardenmiddel: de wederliefde.


Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.


Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.