Mooie teksten over HERINNERINGEN
Bewaar al je herinneringen goed, je kunt ze niet opnieuw beleven.


Wie van zijn herinneringen kan genieten leeft tweemaal.


We kunnen van rampspoed genezen door de dankbare herinnering aan wat we zijn kwijtgeraakt.


De herinnering is het enige paradijs waaruit men ons nooit kan verdrijven.


Tussen hoop en herinnering bloeit uw geluk.Een echte kaart zegt zoooooveel meer!

Kaartje2go.nlElk afscheid betekent de geboorte van een herinnering.


Het aardigste van plezierige dingen is de herinnering.


Het mooiste aan herinneringen is het maken er van.


De namen van slechts weinig mensen leven na hun dood nog lang in de herinnering voort.


Elke herinnering is een vaag verlangen naar heimwee in de toekomst.


Wat blijft is de herinnering.


Men kan beter geen herinneringen hebben dan alleen maar herinneringen.


Na de tranen van verdriet volgt de glimlach van de herinnering.


Het plezierige aan herinneringen is dat je kan kiezen.


Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering.


De godin der jeugd is de hoop, de godin van de ouderdom is de herinnering.


Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet.


Goede tijden worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen.


Herinner je gisteren, droom over morgen, maar leef vandaag.


Wat veel huwelijken samenhoudt is de gemeenschappelijke herinnering aan de tijd toen het nog een huwelijk was.


Achter tranen van verdriet, schuilt de glimlach van de herinnering.


Veel is in de maneschijn der herinnering schoner dan in het zonlicht der werkelijkheid.


De ondervinding leert ons dat een sterk geheugen meestal samengaat met een zwak oordeel.


De herinnering is een kerkhof waarop meer kruisen dan bloemen staan.


Het bitterste in ons verdriet van vandaag is de herinnering aan onze vreugde van gisteren.


Er is geen groter verdriet dan zich, in dagen van ellende, de tijden te herinneren toen men gelukkig was.


Geluk zit niet in dingen, maar in herinneringen.


Reizen is een driedubbel plezier: verwachting, avontuur en herinnering.


Niets is zinloos, wanneer het een herinnering nalaat.


Ik wou dat we konden kiezen welke herinneringen we ons kunnen herinneren.


Mooie herinneringen verzachten de pijn.


De dingen die we het best onthouden zijn de dingen die we beter zouden kunnen vergeten.


De herinnering is het parfum van de ziel.


Sterker dan het verlies is de herinnering die blijft.


Wanneer we gelukkig zijn, is onze fantasie levendiger. Wanneer wij ongelukkig zijn, is onze herinnering levendiger.


Herinneringen zijn de foto’s van het leven.


Beter een beetje goed onthouden dan een heleboel vergeten.


Groot is de leegte en het verdriet, mooi zijn de herinneringen.


Waar de belangstelling verdwijnt, verdwijnt ook de herinnering.


Je kunt je ogen sluiten voor feiten, maar niet voor herinneringen.


Alle mooie momenten duren maar even, behalve in onze herinnering.


Het leven dat de natuur ons schenkt is kort, maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig.


De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu maken.


De ontmoeting met een goed mens blijft altijd een mooie herinnering in ons leven.


De herinnering is een straat met deuren en achter iedere deur die opengaat zijn er weer 10 deuren.


Het gaat niet om de weg die je inslaat, maar het spoor dat je nalaat.


Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.


De herinnering is een kerkhof dat bloesemt.