Mooie teksten over FAMILIE
Eerlijke kritiek incasseren is moeilijk, vooral wanneer deze komt van een familielid, een vriend, een kennis of een vreemde.


De enigen die bij familieruzies luisteren naar beide partijen zijn de buren.


Ik heb nooit begrepen waarom er in bijna alle families meer ruzie dan liefde is.


Vrienden: een familie waarvan we de leden hebben gekozen.


Vrouwen bestrijden in haar kinderen met bijzondere ijver de gebreken van haar echtgenoot en van diens familie.


In veel families wordt meer geruzied dan gepraat met elkaar.


Men is niet altijd zo oneerlijk jegens zijn vijanden als jegens zijn familie.


Sommige families bestaan vrijwel uitsluitend uit zwarte schapen.


De band die je ware familie verbindt is niet een van bloed, maar van respect en vreugde in elkaars leven.


Een familie is uitermate hinderlijk, vooral wanneer je niet gehuwd bent.


Elke deugd heeft onechte zusters, die de familie schande aandoen.


Na een goed diner kan men iedereen vergeven, zelfs zijn eigen familie.


Met de familie kom je nooit klaar, dat is net als de waterpokken, die krijg je in je jeugd en je leven lang laat die ziekte haar tekens na.


Vrienden zijn familieleden zonder bloedverwantschap.


Het huwelijk is als de mode: iedereen spreekt er kwaad over, maar iedereen accepteert het voor zich en zijn familie.


Het hart van een moeder is een afgrond, op de bodem waarvan zich altijd vergiffenis bevindt.


Kort na je huwelijk moet je de belangrijkste beslissing uit je leven nemen, met welke familie ga je de eerste Kerstmis doorbrengen?


Familie duurt een mensenleven lang.


Er gaat niets boven je eigen familie om vreemden te leren waarderen.


Het lot kiest onze familie, wij kiezen onze vrienden.


De vader die zich hard betoont tegen zijn kinderen zal een zware oude dag moeten doorstaan.


De familie waar je vandaan komt is nooit zo belangrijk als de familie die je gaat stichten.


Een familie is de monopolisatie van het egoisme.


Een groot man heeft geen familie; hij heeft alleen erfgenamen.


Een schoonmoeder is geen familielid, een schoonmoeder is een plaag.


Het duurt bijna een mensenleven om een familie bij elkaar te krijgen, maar slechts een weekend om uit elkaar te gaan.


Het vangen van een bruidegom is in Italiƫ een nationale sport, waar de hele familie aan meedoet.


Vreemd, dat je alleen familie bezit om ze te ontmoeten bij sterfbedden en begrafenissen.


Met familie, vrienden en collega’s moet je wandelen, niet handelen.


En als je eindelijk dat appeltje hebt, moet je eens opletten wat je kinderen en je familieleden een dorst krijgen.


Men moet zo leven dat men zich niet zou schamen de familiepapegaai aan de ergste roddelaar in de stad verkopen.


In iedere familie, die niet je eigen is, stik je. In je eigen familie stik je ook, maar merk je het niet.


Wilde dieren en je familieleden: als je ze wilt gadeslaan en weten wat ze op het oog hebben, moet je je volkomen stil houden.