Liefdes Teksten

Twee handen die een hartje vormen richting de lucht.


Wat zijn liefdes teksten en wat is liefde?

Liefdes teksten zijn korte, mooie teksten, zinnen en gedichtjes voor hem en haar waarmee je kunt zeggen hoeveel je van iemand houdt in bijvoorbeeld een kaartje, WhatsApp op Facebook.

In de liefde voelen we een warme genegenheid voor elkaar. Het is het gevoel dat je van iemand houdt. Het begint vaak met vlinders in je buik. Je wilt graag bij iemand zijn. Echte liefde is onvoorwaardelijk en voor elkaar door het vuur gaan. Met liefdes teksten voor hem of voor haar uit je je liefde voor je geliefde.
Liefdes teksten voor je geliefde

Het bedenken van korte mooie liefdes teksten voor een geliefde om bijvoorbeeld in een kaartje, WhatsApp of Facebook te schrijven, is niet altijd even eenvoudig. Ter inspiratie hebben we op deze pagina de mooiste teksten over de liefde voor je verzameld.

Regelmatig plaatsen we nieuwe liefdes teksten en heb je zelf mooie teksten over de liefde die je met ons en de bezoekers van deze site wilt delen, mail deze dan naar: info@1001MooieTeksten.nl.
Meer korte liefdes teksten: Valentijn teksten
Mooie korte liefdes teksten


Naast liefde op het eerste zicht is er ook liefde op eerste aanraking.


De wereld draait om de liefde. Whisky laat hem twee keer zo snel draaien.


Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen.


Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen, maar heel moeilijk te beëindigen.


De liefde is heerlijk, maar vaak bedorven door het uitspreken van de verbindende teksten.


Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.


De sterkste liefde is die welke zijn eigen zwakte kan laten zien.


Een druppel liefde is meer waard dan een oceaan vol verstand.


In de liefde is elke capitulatie een overwinning.


Het is eenvoudiger om liefde te veinzen dan om liefde te verbergen.


Geliefden die wandelend over straat elkaars handen vasthouden.
Zeg het je geliefde met mooie liefdes teksten.


Elke echte liefde is de geschiedenis van een groot geduld.


Van de liefde bestaat slechts één origineel, maar duizend verschillende kopieën.


Het is beter om liefde te hebben en te verliezen, dan nooit lief gehad te hebben.


Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.


De eerste liefde is slechts een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid.


Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten.


De enige echte liefde is de onmogelijke liefde.


Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen.


De liefde is de koning der jongelingen en de dwingeland de grijsaards.


Liefde is blind, daarom kan hij mij niet vinden.


Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde.


Een onmogelijke liefde is de ware liefde.


Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.


Ik heb vele liefdes gekend, maar slechts een enkele beleefd.


Liefde is de sterkste van alle passies: het valt tegelijkertijd het hoofd, het hart en de zintuigen aan.


Ware liefde is eeuwig, oneindig en altijd zoals het hoort te zijn.


De liefde die we geven is de enige die we houden.


Liefde kijkt niet door de ogen, maar door de geest.


Tegen de liefde helpt in de meeste gevallen nog altijd dat oude paardenmiddel: de wederliefde.


Het leven is de bloem en liefde is de honing.


Werkelijke liefde begint waar niets terug wordt verwacht.


Voor de hele wereld ben je iemand, maar voor iemand ben je de hele wereld.


Dit is liefde: twee eenzamen die elkaar ontmoeten, beschermen en groeten.


De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.


Al mijn geld koopt geen liefde.


De liefde die op schoonheid gebouwd is sterft met de schoonheid mee.


Ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt enigszins tegen ouderdom.


Liefde heeft geen reden nodig: het spreekt uit de irrationele wijsheid van het hart.


De beste remedie tegen de mannenziekte der zelfverachting, is de liefde van een verstandige vrouw.


Zelf aan wat lelijk en nietswaardig is leent liefde schoonheid en betekenis.


De liefde laat de ogen stralen, de lippen zingen en de voeten dansen.


Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.


Liefde is op weg zijn naar jezelf te vinden in elkaar.


We zoeken vaker erkenning en liefde bij hen die ons minachten, dan bij hen die ons liefhebben.


Liefde is groter dan de reglementen van het leven.


De grootste gave van de liefde is zijn vermogen om alles heilig te maken wat hij aanraakt.


De eerste zucht van de liefde betekent de laatste van de wijsheid.


De liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort.


Hij wiens hart van liefde leeft, zal nimmer sterven.


Eeuwige liefde van drie weken komt nogal eens voor; vooral in de vakantie.


Echt liefde is een grote tovenaar, omdat hij de macht heeft ons alles in roze te laten zien.


Liefde is zoet wanneer het nieuw is, maar het wordt zoeter wanneer het echt is.


Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde.


Liefde maakt blind, maar als je getrouwd bent gaan je ogen wel open.


Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven.


Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften


Wie gek wordt van liefde, zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn.


Het eerste teken van liefde betekent het laatste van wijsheid.


De liefde is een tiran die niemand spaart.


Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.


Het leven is een slaap, de liefde is er de droom van.


Echte liefde kent geen schuldgevoel.


Liefde is het enige dat meer wordt als je het samen deelt.


Liefde maakt een klein bed groot.


Er zijn veel mensen op deze wereld die snakken naar een stuk brood maar er zijn er nog veel meer die snakken naar een beetje liefde.


De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen.


Een eeuwigdurende liefde bestaat niet, maar een liefde is wel eeuwig duur


Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap nooit.


Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin.


Liefde is leven. En als je de liefde over het hoofd ziet, geldt dat ook voor het leven.


Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen.


Als de liefde niet bestond zou de zon niet langer stralen en zou de wind niet meer ademhalen.


Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde.


Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan.


De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos.


Liefde is grenzeloos.


De grootste innerlijke rust komt voort uit het ontwikkelen van liefde en compassie.


Vervelend aan de liefde is dat het een misdaad is die een medeplichtige vereist.


Liefde is een betere meester dan plicht.


Het bezit van de geliefde is wellicht een groter vreugde dan de liefde.


De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen.


Ruzies tussen geliefden zijn als zomeronweren die het land slechts des te groener en mooier maken.


Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien.


Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel.


Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde.


De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man.


Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon.


Echte vrouwenliefde geeft de man vleugels, valse geeft hem ketenen.


Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt.


Vrij nooit in de tuin: liefde is blind, maar de buurman niet.


Het wezen in de liefde is dat de ene in de andere iets abnormaals ziet.


Liefde begint met een lach, groeit met een kus en eindigt met een traan.


De liefde en de vriendschap houden van elkaar als twee broers die een erfenis hebben te verdelen.


Liefde verandert winter in zomer.


Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet.


In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk.


In zijn ogen verdrinken, je hart verliezen… en dan maar zeggen dat liefde gezond is.


De betovering van de eerste liefde is de onwetendheid dat zij een keer kan eindigen.


Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.


De gift van de liefde kan niet worden gegeven, het wacht tot het geaccepteerd wordt.


Liefde is niet te koop, maar toch het kostbaarste wat er is.


Degenen van wie wordt gehouden kunnen niet sterven, want liefde is onsterfelijk.Cadeautip:

gepersonaliseerde tegeltjes met tekst, foto of spreuk bij Tegeltjes.comAndere populaire pagina’s

Teksten voor speciale momenten.

Mooie teksten over vriendschap en vrienden.

Positieve spreuken.

Chinese wijsheden.