210+ Liefdes Quotes | Onweerstaanbare Teksten voor je Lief

Gat in een heg in de vorm van een hartje met daarvoor de tekst: "Liefdes Quotes".


De allermooiste liefdes quotes


Liefdes quotes zijn onweerstaanbare teksten om je lief op een kort en krachtige manier te zeggen hoeveel je van hem of haar houdt. Op deze pagina vind je meer dan 210 van de allermooiste liefdes quotes over de liefde die kunnen helpen om je gevoelens onder woorden te brengen.

Heb je zelf mooie onweerstaanbare liefdes quotes die je met ons en de bezoekers van deze site wilt delen, mail deze dan naar: info@1001MooieTeksten.nl.
Meer teksten over de liefde


Pakkende teksten over de liefde

De mooiste liefdes gedichten

Liefdes teksten voor hem en voor haar

Valentijn teksten


De mooiste onweerstaanbare liefdes quotes


We zoeken vaker erkenning en liefde bij hen die ons minachten, dan bij hen die ons liefhebben.
Jan de Bruin

Men houdt niet van een vrouw om hetgeen zij zegt; men houdt van hetgeen zij zegt omdat men van haar houdt.
Andre Maurois

De betovering van de eerste liefde is de onwetendheid dat zij een keer kan eindigen.
Benjamin Disraeli

Een vrouw is als uw schaduw: volg haar en zij ontvlucht u; ontvlucht haar en ze volgt u.
Nicolas Chamfort

Echte vrouwenliefde geeft de man vleugels, valse geeft hem ketenen.
Salomon Baer-Oberdorf

Wie de moeder begeert is de dochter niet weerd.
Jean de Boisson

Het is eenvoudiger om liefde te veinzen dan om liefde te verbergen.
Jean de Boisson

Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
Plato

Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde.
Onbekend

Wie gek wordt van liefde, zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn.
Lessing

Vrij nooit in de tuin: liefde is blind, maar de buurman niet.
Onbekend

Het is niet mogelijk te leven zonder iets lief te hebben.
Blaise Pascal

Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien.
James BaldwinTwee handen in de lucht tegen een ondergaande zon die samen een hartje vormen met daaronder één van de korte liefdes quotes: "Liefde is vriendschap in brand gestoken" van Jeremy Taylor.
Eén van de korte liefdes quotes: Liefde is vriendschap in brand gestoken.


Liefdes quotes en citaten van beroemdheden


Als de liefde eenvoudig was, zou het niet zo vaak misgaan.
Jan de Bruin

De herinneringen die we van elkaar hebben, zijn zelfs in de liefde niet hetzelfde.
Marcel Proust

Degenen van wie wordt gehouden kunnen niet sterven, want liefde is onsterfelijk.
Emily Dickinson

Echte liefde kent geen schuldgevoel.
Simon Carmiggelt

Een onmogelijke liefde is de ware liefde.
Koos van Zomeren

Het leven is de bloem en liefde is de honing.
Victor Hugo

Ik heb vele liefdes gekend, maar slechts een enkele beleefd.
Jan de Bruin

Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie.
Boeddha

Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt.
Kees van Kooten

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
Jan Ligthart

Ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt enigszins tegen ouderdom.
Jeanne Moreau

Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.
Moeder Teresa

Zelf aan wat lelijk en nietswaardig is leent liefde schoonheid en betekenis.
William ShakespeareIn het zand staat geschreven "1 + 1 = hartje" met daarvoor één van de prachtige liefdes quotes: "Wat is liefde? Het is de ochtend- en de avondster." van Sinclair Lewis.
Eén van de prachtige liefdes quote van Sinclair Lewis: Wat is liefde? Het is de ochtend- en de avondster.


Mooie teksten en zinnen over de liefde


Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan.
Dorothy Briggs

De kracht van het liefhebben kent geen grenzen.
John Morton

Echt liefde is een grote tovenaar, omdat hij de macht heeft ons alles in roze te laten zien.
Hector Malot

Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde.
Plato

Je haalt meer genoegen uit het liefhebben dan bemind worden.
Thomas Fuller

Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde.
Hermann Hesse

Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet.
Leonardo da Vinci

Jaren van liefde worden in de haat van een minuut vergeten.
Edgar Allan Poe

Je eerste liefde is slechts een beetje gekkigheid en veel nieuwsgierigheid.
George Bernard Shaw

Jij vindt de liefde niet: liefde vindt jou.
Loretta Young

Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften
Dalai Lama

Liefhebben en bemind worden is wanneer je de zon van beide kanten kunt voelen.
David Viscott

Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven.
Georges Guilbert


Liefdes quotes die je hart sneller doen slaan


Vervelend aan de liefde is dat het een misdaad is die een medeplichtige vereist.
Charles Baudelaire

Een vrouw kent het gezicht van de man van wie ze houdt zoals een matroos de open zee kent.
Honoré de Balzac

Ware liefde is eeuwig, oneindig en altijd zoals het hoort te zijn.
Honoré de Balzac

We accepteren de liefde waarvan we denken dat we ze verdienen.
Stephen Chbosky

Bij vrouwen is de liefde even vaak de dochter als de moeder der jaloezie.
Ludwig Borne

De grootste tragedie van het leven is niet dat mannen sterven, maar dat ze ophouden lief te hebben.
William Somerset Maugham

Een bloem kan niet opbloeien zonder zonneschijn; mensen kunnen niet leven zonder liefde
Friedrich Max Müller

Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen.
Carlos Fisas

Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben: waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben.
Rudolf Georg Binding

In de liefde is elke capitulatie een overwinning.
Remy Montalee

Liefde maakt blind, maar als je getrouwd bent gaan je ogen wel open.
Onbekend

Liefhebben kan gewone mensen prachtig maken.
Linda Clark

Slechts de liefde stelt ons in staat de deugden van anderen te verdragen.
GoetheHouten hartje aan een koordje met de tekst "Love" erop op een houten tafel met daarvoor één van de liefdes quotes: "Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid." van Diane Comtesse.
Eén van de liefdes quotes over een sterke liefde: Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.


Meer mooie quotes en uitspraken over liefde


Voor zover liefde vereniging is, kent het geen uitersten in afstand.
Sor Juana Inés de la Cruz

De vrouw zuigt steeds nieuwe levenskracht uit de liefde, zoals de bijen de honing uit de bloesems.
Anatole France

Wat is liefde? Het is de ochtend- en de avondster.
Sinclair Lewis

Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde.
William Shakespeare

Als wind in een kooi, als water in een zeef, is goede raad in het oor van dwaasheid en van liefde.
Friedrich Rückert

De eerste liefde is slechts een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid.
George Bernard Shaw

Dit is liefde: twee eenzamen die elkaar ontmoeten, beschermen en groeten.
Rainer Maria Rilke

Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid.
Rabindranath Tagore

Eeuwige liefde van drie weken komt nogal eens voor; vooral in de vakantie.
Françoise Hardy

Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin.
Friedrich Nietzsche

Het grote verlangen om in de liefde gelukkig te zijn is vaan een beletsel om het te worden.
Mme D’Arconville

Hij wiens hart van liefde leeft, zal nimmer sterven.
Hafez

Ieder van ons is een engel met slechts één vleugel: we kunnen pas vliegen wanneer we elkaar omarmen.
Luciano de CrescenzoOpengeslagen boek met twee bladzijden die een hartje vormen met daarvoor één van de warme liefdes quotes van Toon Hermand: "Als de liefde niet bestond zou de zon niet langer stralen en zou de wind niet meer ademhalen." van Toon Hermans.
Eén van de warme liefdes quotes van Toon Hermans: Als de liefde niet bestond zou de zon niet langer stralen en zou de wind niet meer ademhalen.


De allermooiste liefdes quotes die je laten smelten


Ik wil met jou doen wat de lente doet met kerselaren.
Pablo Neruda

Je kunt de zwaartekracht er niet van beschuldigen dat je voor iemand valt.
Albert Einstein

Liefde bezit niet, noch kan het bezeten worden, want liefde is toereikend tegenover zichzelf.
Kahlil Gibran

Naast liefde op het eerste zicht is er ook liefde op eerste aanraking.
Vladimir Nabokov

Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten.
Simone Signoret

Vriendschap is liefde zonder vleugels.
Lord George Byron

Liefde is zoet wanneer het nieuw is, maar het wordt zoeter wanneer het echt is.
Onbekend

De meeste mensen zoeken elders wat ze thuis al hebben.
Jan de Bruin

Vrouwen wekken liever liefde op dan achting; misschien koesteren ze zelfs een heimelijke afkeer van hen die alleen maar achting voor hen voelen.
Chauvot de Beaucheme

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.
Phil Bosmans

Als je niet kunt werken met liefde, maar alleen met afkeer, dan is het beter dat je je werk verlaat.
Kahlil Gibran

Bij vrouwen wekt medelijden liefde op, bij mannen liefde medelijden.
Charles Caleb Colton

De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw. De vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk.
Gabriel Laub


Wat zijn jouw favoriete liefdes quotes?


Een kus is een roze stip op de ‘i’ van het liefhebben.
Cyrano de Bergerac

Er is een soort liefde die zo hevig is, dat jaloersheid geen kans krijgt.
François de La Rochefoucauld

Het is beter om liefde te hebben en te verliezen, dan nooit lief gehad te hebben.
Alfred Tennyson

In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood.
Fernand Auwera

Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen.
Harold S. Hulbert

Liefde is de goochelaar die mensen uit hun eigen hoed tovert.
Ben Hecht

Om zelf gelukkig te zijn moet je tenminste een ander gelukkig maken.
Theodor Reik

We worden gemaakt en gevormd door degene van wie we houden.
Goethe

De grootste gave van de liefde is zijn vermogen om alles heilig te maken wat hij aanraakt.
Barbara de Angelis

De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit.
Gandhi

Een druppel liefde is meer waard dan een oceaan vol verstand.
Blaise Pascal

Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen.
Franco Ferruci

Het bezit van de geliefde is wellicht een groter vreugde dan de liefde.
Marcel ProustRode ballon in de vorm van een hartje aan een wit touwtje, zwevend door een blauwe lucht met daaronder één van de luchtige liefdes quotes: "Het was liefde op het eerste gezicht, op het laatste gezicht en op elk gezicht." van Vladimir Nabokov.
Eén van de luchtige liefde quotes: Het was liefde op het eerste gezicht, op het laatste gezicht en op elk gezicht.


Liefde verwoord in mooie citaten


Het was liefde op het eerste gezicht, op het laatste gezicht en op elk gezicht.
Vladimir Nabokov

Liefde heeft geen reden nodig: het spreekt uit de irrationele wijsheid van het hart.
Deepak Chopra

Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.
Diane Comtesse

De beste dingen in het leven zijn geen dingen.
John Ruskin

Echte liefde is als een spook: iedereen praat erover en weinigen hebben er ooit iets van gezien.
François de La Rochefoucauld

Een man is al half verliefd op een vrouw die naar hem luistert.
Brendan Francis

De eerste uren der liefde zijn als de eerste stappen in de sneeuw.
Henri de Regnier

Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde.
George Eliot

Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde.
Leonardo da Vinci

Ik heb nooit begrepen waarom er in bijna alle families meer ruzie dan liefde is.
Jan de Bruin

De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.
Gaby van den Berghe

In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk.
Janus Arony

Liefde is wederzijdse vreugde in wederzijdse onvolmaaktheid.
Hans KudszusEen hartje in het zand gevormd door steentje met daarvoor één van de hoopvolle liefdes quotes: "Daar waar liefde en hoop samenkomt, is toekomst." van Mija van Someren.
Eén van de hoopvolle liefdes quotes: Daar waar liefde en hoop samenkomt, is toekomst.


Stuur mooie liefdes quotes naar je geliefde


Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde.
Jean de la Bruyere

De grootste innerlijke rust komt voort uit het ontwikkelen van liefde en compassie.
Dalai Lama

Waar liefde is, is leven.
Gandhi

Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei.
Marcel Achard

Als de liefde niet bestond zou de zon niet langer stralen en zou de wind niet meer ademhalen.
Toon Hermans

Daar waar liefde en hoop samenkomt, is toekomst.
Mija van Someren

De liefde is een val: als het verschijnt, zien we slechts het licht en niet de schaduwen.
Paulo Coelho

Drinken zonder dorst en het hele jaar door de liefde bedrijven: ziedaar wat de mens van andere dieren onderscheidt.
Beaumarchais

Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon.
René de Masny

Er bestaat maar één geluk op aarde: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien.
Félix Arvers

Liefde is een betere meester dan plicht.
Albert Einstein

De wetenschap is simpel: geef de wereld liefde en respect en de wereld zal jou liefde en respect teruggeven.
Russell Simmons

Liefde is groter dan de reglementen van het leven.
Adriaan van Dis


Geluk zit soms in liefdes quotes


Liefde, vriendschap, eerbied, brengen mensen niet zozeer tezamen als een gemeenschappelijke haat jegens iets.
Anton Tsjechov

Voor vriendschap is de tijd een bondgenoot, voor de liefde een gevaar.
Godfried Bomans

Ware vriendschap is de liefde voor de ander, omwille van de ander.
Aristoteles

Wat wij gewoon zijn bescheidenheid te noemen is vaak vermomde eigenliefde.
Baron de Stassart

Wie de gebreken van de geliefde niet als deugden beschouwt, bemint niet.
Goethe

Al mijn geld koopt geen liefde.
Jan de Bruin

De liefde herschept het oerbeeld. Zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel. Zij wil de menselijke natuur genezen.
Plato

Er is maar één land: de wereld. Er is maar één volk: de mens. Er is maar één religie: de liefde.
Floor Wibaut

Van de liefde bestaat slechts één origineel, maar duizend verschillende kopieën.
François de La Rochefoucauld

Vruchten rijpen door de zon. Mensen door de liefde.
Julius Langbehn

Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om.
Friedrich Nietzsche

We hebben lief omdat het enige echte avontuur is.
Nikki Giovanni

Werkelijke liefde begint waar niets terug wordt verwacht.
Antoine de Saint-ExupéryHouten tafel met daarop een doosje krijtjes, een wit vel papier met een getekend rood hartje met een rood krijtje ernaast. Daarvoor staat één van liefdes quotes van Honoré de Balzac: "Wie liefheeft twijfelt aan niets of aan alles."
Eén van de liefdes quotes van Honoré de Balzac: Wie liefheeft twijfelt aan niets of aan alles.


Liefdes quotes zijn wijsheden over de liefde


Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel.
Sacha Guitry

Als de liefde op zijn best is, heeft men zo intens lief dat hij dat niet meer vergeet.
Helen Hunt Jackson

Liefde is je een kater drinken omwille van een poes.
Carl Eyckmans

De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen.
Marie von Ebner-Eschenbach

Een mens die een kind slaat, doodt liefde.
Ben Cami

Het eerste teken van liefde betekent het laatste van wijsheid.
Onbekend

Liefde duurt zo kort, vergeten duurt zo lang.
Pablo Neruda

Het mooiste geluid is de stem van de vrouw van wie we houden.
Jean de la Bruyere

Liefde kijkt niet door de ogen, maar door de geest.
William Shakespeare

Wie zichzelf hartstochtelijk bemint, mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is.
Gerd de Ley

De liefde is heerlijk, maar vaak bedorven door het uitspreken van de verbindende teksten.
J. van Geelen

Eenzaamheid is op zijn best als het kan gedeeld worden met een geliefde.
Simon May

Liefde is een bron van zorg en angst.
OvidiusHangslotje het een hartje erop hangend aan een hek met daarvoor één van de mooie, korte liefdes quotes: "Ik hou van je. Ik kom tot rust bij jou. Ik ben thuis."
Eén van de mooie, korte liefdes quotes waarmee je kunt thuiskomen: Ik hou van je. Ik kom tot rust bij jou. Ik ben thuis.


Nog meer liefdes quotes voor haar en voor hem


Wie liefheeft twijfelt aan niets of aan alles.
Honoré de Balzac

Als muziek het voedsel van liefde is, speel dan verder.
William Shakespeare

De liefde is een tiran die niemand spaart.
Pierre Corneille

Een liefhebbend hart is ware wijsheid.
Charles Dickens

Als we verliefd zijn lijken we anders dan hoe we eerst waren.
Blaise Pascal

Eindigheid omarmd door liefde is eeuwigheid.
Onbekend

De sterkste liefde is die welke zijn eigen zwakte kan laten zien.
Paulo Coelho

Liefde zorgt ervoor dat je ziel uit zijn schuilplek kruipt.
Zora Neale Hurston

Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
Pablo Picasso

De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
Friedrich Nietzsche

Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt.
William Shakespeare

Een kus is een trucje dat de natuur ons gegeven heeft om te stoppen met praten wanneer woorden overbodig zijn.
Ingmar Bergman

De beste remedie tegen de mannenziekte der zelfverachting, is de liefde van een verstandige vrouw.
Friedrich Nietzsche


Inspirerende citaten over de liefde


Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet.
Hermann Hesse

Mijn ouders wilden altijd dat ik beter mijn best deed, ik wilde af en toe gewoon een knuffel.
Jan de Bruin

Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen.
Charles Baudelaire

De beste geur is die van brood, de beste smaak is die van zout en de beste liefde is die van kinderen.
Graham Greene

Het pad van ware liefde was nooit effen.
William Shakespeare

De enige echte liefde is de onmogelijke liefde.
Goethe

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
Boeddha

Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie.
Erich Fromm

Na z’n 35e jaar begint een man gedachten over vrouwen te krijgen, voor die leeftijd heeft hij gevoelens.
Austin O’Malley

De liefde die we geven is de enige die we houden.
Elbert Hubbard

Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten.
George Bernard Shaw

Liefde maakt een klein bed groot.
Bertus Aafjes

De eerste hartstocht is zelden liefde, de laatste liefde is zelden hartstocht.
Peter SiriusOndergaande zon in de vorm van een hartje met daarvoor één van de liefdes quotes van Jan de Bruin: "We zoeken vaker erkenning en liefde bij hen die ons minachten, dan bij hen die ons liefhebben".
Eén van de liefdes quotes van Jan de Bruin: We zoeken vaker erkenning en liefde bij hen die ons minachten, dan bij hen die ons liefhebben.


Niets meer te zeggen? Zegt het met liefdes quotes!


De gift van de liefde kan niet worden gegeven, het wacht tot het geaccepteerd wordt.
Rabindranath Tagore

Een liefdesverklaring is als de openingszet bij het schaken: de consequenties zijn niet te overzien.
Hans Söhnker

Liefde is het antwoord, maar terwijl je op het antwoord wacht, stelt seks je een paar leuke vragen.
Woody Allen

Voor mannen is het gemakkelijker zonder liefde dan zonder vriendschap te leven, voor vrouwen is het juist andersom.
C.J. Wijnaendt Francken

De verliefde wordt blind met betrekking tot het voorwerp van zijn liefde.
Plato

Er zijn veel mensen op deze wereld die snakken naar een stuk brood maar er zijn er nog veel meer die snakken naar een beetje liefde.
Moeder Teresa

Liefde is als kwikzilver in de palm van je hand: houd je hand open en het blijft liggen, grijp het vast en het ontglipt je.
Dorothy Parker

De liefde en de vriendschap houden van elkaar als twee broers die een erfenis hebben te verdelen.
Axel Oxenstiern

Het wezen in de liefde is dat de ene in de andere iets abnormaals ziet.
Godfried Bomans

Liefde is vriendschap in brand gestoken.
Jeremy Taylor

Als de liefde mislukt, wil dat niet zeggen dat het een mislukte liefde is.
Jan de Bruin

De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos.
Elizabeth von Arnim

Elke echte liefde is de geschiedenis van een groot geduld.
OnbekendVier kleurrijke hartjes hangend aan een waslijn met knijpers met op de achtergrond gras en struiken met daarvoor één van de krachtige liefdes quotes: Echte liefde kent geen schuldgevoel.".
Eén van de kort en krachtige liefdes quotes van Simon Carmiggelt: Echte liefde kent geen schuldgevoel.


Liefdes quotes verwoorden de liefde


Er zit in jaloezie meer eigenliefde dan liefde.
François de La Rochefoucauld

Liefde is blijk van oneindige vergiffenis, een tedere blik die een gewoonte wordt.
Peter Ustinov

De liefde die op schoonheid gebouwd is sterft met de schoonheid mee.
John Donne

Een man die veilig zijn auto kan besturen terwijl hij zijn meisje kust, besteedt te weinig aandacht aan de kus.
Albert Einstein

Liefde is leven. En als je de liefde over het hoofd ziet, geldt dat ook voor het leven.
Leo Buscaglia

Ruzies tussen geliefden zijn als zomeronweren die het land slechts des te groener en mooier maken.
Mme Mecker de Saussure

De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man.
Salvador Reyes

Liefde is een valstrik. Wanneer het zich toont zien we alleen het licht ervan, niet de schaduwen
Paulo Coelho

Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen.
Kees van Kooten

De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen.
David Cohen

Liefde is de sterkste van alle passies: het valt tegelijkertijd het hoofd, het hart en de zintuigen aan.
Lao Tzu

De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen.
Alphonse Karr

Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.
Friedrich Nietzsche


Inspirerende citaten over de liefde


Liefde is een spel dat twee kunnen spelen en beide winnen.
Eva Gabor

De hinde die door een leeuw bemind wil worden, moet sterven voor de liefde.
William Shakespeare

Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen, maar heel moeilijk te beëindigen.
Henry Louis Mencken

Als jij honderd jaar wordt, dan wil ik honderd jaar min één dag worden: dan hoef ik nooit zonder jou te leven.
Winnie de Poeh

De beste manier om een ruzie te winnen is door gelijk te hebben.
Lord Quintin Hogg Hailsham

Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen.
Jan Greshoff

Ik hou van je. Ik kom tot rust bij jou. Ik ben thuis.
Dorothy Leigh Sayers

De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden, maar vooral zij die haar nooit gekend hebben.
Jacques Chardonne

Het leven is een slaap, de liefde is er de droom van.
Alfred de Musset

Tegen de liefde helpt in de meeste gevallen nog altijd dat oude paardenmiddel: de wederliefde.
Friedrich Nietzsche

De liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort.
Jan Greshoff

Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap nooit.
Charles Caleb Colton

Liefde troost je als zonneschijn na een regenbui.
William Shakespeare

De liefde is de koning der jongelingen en de dwingeland de grijsaards.
Lodewijk XII

Als ik weet wat liefde is, komt dat door jou.
Hermann Hesse

De eerste zucht van de liefde betekent de laatste van de wijsheid.
Antoine BretKaartje2go.nl


gepersonaliseerde tegeltjes met tekst, foto of spreuk bij Tegeltjes.comAndere populaire pagina’s


Chinese wijsheden

Motiverende positieve spreuken

Zes woorden verhalen

Franse tattoo teksten