Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website 1001MooieTeksten.nl te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

We werken de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseren de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig, onjuist of verouderd is.

We geven op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

We bieden geen garantie over de veiligheid van deze website en kunnen zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

We zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

We verschaffen informatie op deze website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op deze website.

We kunnen de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van deze website.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.