Chinese wijsheden
Het hart van de mens is al te zelden thuis.


Een dag verdriet duurt langer dan een maand vreugde.


Elke familie heeft een boek dat met schaamte wordt gelezen.


Men is nooit gelukkig ten koste van het geluk van anderen.


De tong die toegeeft verslijt niet. De tanden die koppig zijn vallen uit.


Wanneer de vinger naar de maan wijst, kijkt de imbeciel naar de vinger.


Beter zonder boeken, dan alles geloven wat erin staat.


Wie de vrede liefheeft bemoeit zich met zijn eigen zaken.


Zelfs de hoogste torens beginnen op de grond.


Als drie mannen elkaar treffen, is er zeker van 1 van hen iets te leren.


Sluit alleen vriendschap met de goedheid van de mens, niet met zijn goederen.


Een ieder kan slechts met zijn eigen ogen zien.


Ook voor de keizer zijn twee eetstokjes genoeg.


Sla nooit een vlieg dood op het hoofd van een tijger.


Grote boten drijven vaak op grote schulden.


Het is beter om met iemand van wie je houdt te lopen dan te rusten met iemand die je haat.


Jaag niet naar hoge ambten, maar naar kennis die nodig is om ze te bekleden.


Luister met 1 oor en wantrouw met het andere.


Hoe meer mensen, des te meer achterklap.


Soms verdrinken goede zwemmers en vallen de beste ruiters van het paard.


Bij het maken van wetten kan men niet streng genoeg zijn. Bij het toepassen ervan niet mild genoegd.


Rust in de ziel is het grootste geluk.


Haast u te doen wat niet dringend is opdat u rustig kunt doen wat spoedeisend is.


Gelijk hebben hangt niet af van een luide stem.


Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.


Hak zelf het hout voor je vuur, dan wordt je twee keer warm.


Doe nooit iets waarvan je wenst dat het onbekend blijft.


Steek geen vuur aan dat ge niet uit kunt doven.


Het vuur brandt hoog als iedereen wat brandstof aandraagt.


Het geschenk kan licht zijn en de bedoeling zwaar.


Een resultaat is altijd afhankelijk van de mate van voorbereiding.


Wanneer de mond glimlacht, glimlacht het hart.


Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan. Wees alleen bang om stil te staan.


Wie niet ijverig is als hij jong is, zal tevergeefs spijt hebben.