100+ Albert Einstein Quotes

Vervormde klokken met op de voorgrond de tekst: "Albert Einstein Quotes".


Albert Einstein

Albert Einstein leefde van 1879 t/m 1955 en was een Duitse theoretisch natuurkundige die wordt gezien als één van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis.


Albert Einstein quotes

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
If you always do what you always did, you will always get what you always got.

Hoe meer ik leer, hoe meer ik besef hoeveel ik niet weet.
The more I learn, the more I realize how much I don’t know.

Informatie is geen kennis.
Information is not knowledge.

Je moet de spelregels leren en dan moet je beter spelen dan wie dan ook.
You have to learn the rules of the game and then you have to play better than anyone else.

We doen alsof comfort en luxe de belangrijkste vereisten van het leven zijn. Alles wat we nodig hebben om ons gelukkig te maken, is iets om enthousiast over te zijn.
We act as though comfort and luxury were the chief requirements of life. All that we need to make us happy is something to be enthusiastic about.

Onthoud nooit iets dat je kunt opzoeken.
Never memorize something that you can look up.

Ik moet bereid zijn om op te geven wat ik ben om te worden wat ik zal zijn.
I must be willing to give up what I am in order to become what I will be.

Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs niet als de staat het verlangt.
Never do anything against conscience, even if the state demands it.

Wat goed is, is niet altijd populair en wat populair is, is niet altijd goed.
What is right is not always popular and what is popular is not always right.

Men zou moet zoeken naar wat is en niet naar wat men denkt dat zou moeten zijn.
A man should look for what is and not for what he thinks should be.

Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.
An evening everyone agrees, is a lost evening.

Alles moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt, maar niet eenvoudiger.
Everything must be made as simple as possible, but not simpler.

Het is overduidelijk geworden dat onze technologie onze menselijkheid heeft overtroffen.
It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.


Ik heb nooit één van mijn ontdekkingen gedaan door het proces van rationeel denken.
I never made one of my discoveries through the process of rational thinking.

Als ik zou zwijgen, zou ik me schuldig maken aan medeplichtigheid.
If I were to remain silent, I’d be guilty of complicity.

Blind geloof in autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.
Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.

Zodra we onze grenzen accepteren, gaan we er voorbij.
Once we accept our limits, we go beyond them.

Ik denk nooit aan de toekomst: die komt snel genoeg
I never think of the future: it comes soon enough

Het is moeilijker om vooroordelen te kraken dan een atoom.
It is harder to crack prejudice than an atom.

Je faalt nooit totdat je stopt met proberen.
You never fail until you stop trying.

Het meest onbegrijpelijke aan de wereld is dat het überhaupt begrijpelijk is.
The most incomprehensible thing about the world is that it is at all comprehensible.

De wereld zoals we die hebben gecreëerd is een proces van ons denken: het kan niet worden veranderd zonder ons denken te veranderen.
The world as we have created it is a process of our thinking: it cannot be changed without changing our thinking.

Zwakte van houding wordt zwakte van karakter.
Weakness of attitude becomes weakness of character.

Spel is de hoogste vorm van onderzoek.
Play is the highest form of research.

Geen enkele hoeveelheid experimenten kan me ooit gelijk geven, maar een enkel experiment kan wel mijn ongelijk bewijzen.
No amount of experimentation can ever prove me right, but a single experiment can prove me wrong.

Probeer niet om een succesvol mens te worden, probeer liever om een waardevol mens te worden.
Try not to become a man of success, rather become a man of value.Rij encyclopedie boeken met daarvoor de Albert Einstein quote: "Onthoud nooit iets dat je kunt opzoeken.".
Wijze Albert Einstein quote: Onthoud nooit iets dat je kunt opzoeken.


Een slim persoon lost een probleem op, een wijs mens vermijdt het.
A clever person solves a problem, a wise person avoids it.

Het is niet zo dat ik zo slim ben, maar ik blijf veel langer bij de vragen.
It is not that I’m so smart, but I stay with the questions much longer.

In the middle of difficulty lies opportunity.
In het midden van de moeilijkheidsgraad ligt de kans.

Iedereen die nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

Je kunt een probleem nooit oplossen op het niveau waarop het is gemaakt.
You can never solve a problem on the level on which it was created.

Maak je geen zorgen over je moeilijkheden in wiskunde: ik kan je verzekeren dat de mijne nog groter zijn.
Do not worry about your difficulties in mathematics: I can assure you mine are still greater.

Als je het niet aan een zesjarige kunt uitleggen, begrijp je het zelf niet.
If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.

Excellentie is op een ongewone manier iets gewoons doen.
Excellence is doing a common thing in an uncommon way.

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft.
We can not solve our problems with the same level of thinking that created them.

De beste manier om jezelf op te vrolijken is door iemand anders op te vrolijken.
The best way to cheer yourself is to cheer somebody else up.

Intellectuele groei moet beginnen bij de geboorte en pas ophouden bij de dood.
Intellectual growth should commence at birth and cease only at death.

Een tafel, een stoel, een schaal met fruit en een viool: wat heeft men nog meer nodig om gelukkig te zijn?
A table, a chair, a bowl of fruit and a violin: what else does a man need to be happy?

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid en ik ben niet zeker van het universum.
Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I’m not sure about the universe.


Student is geen container die je moet vullen, maar een fakkel die je moet aansteken.
Student is not a container you have to fill but a torch you have to light up.

Ik ben een diepgelovige ongelovige. Dit is een ietswat nieuwe soort religie.
I am a deeply religious nonbeliever. This is a somewhat new kind of religion.

Een vraag die me soms wazig maakt: ben ik of zijn de anderen gek?
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?

Er gebeurt niets totdat er iets beweegt.
Nothing happens until something moves.

Ik ben liever een optimist en een dwaas dan een pessimist die gelijk heeft.
I’d rather be an optimist and a fool than a pessimist and right.

Het leven is een voorbereiding op de toekomst en de beste voorbereiding op de toekomst is om te leven alsof die er niet is.
Life is a preparation for the future and the best preparation for the future is to live as if there were none.

Wijsheid is geen product van scholing, maar van de levenslange poging om het te verwerven.
Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.

Verbeelding is de hoogste vorm van onderzoek.
Imagination is the highest form of research.

Als ik een uur had om een probleem op te lossen, zou ik 55 minuten nadenken over het probleem en 5 minuten nadenken over oplossingen.
If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.

Tijd is een illusie.
Time is an illusion.

Wie in kleine zaken onzorgvuldig met de waarheid omgaat, is met belangrijke zaken niet te vertrouwen.
Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.

Het enige dat je absoluut moet weten, is de locatie van de bibliotheek.
The only thing that you absolutely have to know is the location of the library.

Wanneer je struikelt over liefde, is het gemakkelijk om op te staan, maar als je verliefd wordt, is het onmogelijk om weer te staan
When you trip over love, it is easy to get up, but when you fall in love, it is impossible to stand againHanden van een oude moeder met daarop de hand van haar dochter met daarvoor de Albert Einstein quote: "Probeer niet om een succesvol mens te worden, probeer liever om een waardevol mens te worden.".
Waardevolle Albert Einstein quote: Probeer niet om een succesvol mens te worden, probeer liever om een waardevol mens te worden.


Het belangrijkste is om niet te stoppen met vragen stellen: nieuwsgierigheid heeft zijn eigen reden van bestaan.
The important thing is not to stop questioning: curiosity has its own reason for existing.

Alleen een leven dat voor anderen wordt geleefd, is een leven dat de moeite waard is.
Only a life lived for others is a life worthwhile.

Een waar genie geeft toe dat hij of zij van niets weet.
A true genius admits that he or she knows nothing.

Het enige echte waardevolle is intuïtie.
The only real valuable thing is intuition.

De idealen die altijd voor mij hebben geschenen en mij met vreugde hebben vervuld, zijn goedheid, schoonheid en waarheid.
The ideals which have always shone before me and filled me with joy are goodness, beauty, and truth.

Het belangrijkste is om niet te stoppen met vragen stellen.
The important thing is not to stop questioning.

De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.
The only reason for time is so that everything doesn’t happen at once.

Logica brengt je van A naar Z. Verbeelding brengt je overal.
Logic will get you from A to Z. Imagination will get you everywhere.

Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Als je wilt dat ze intelligenter zijn, lees ze dan meer sprookjes voor.
If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.

Liefde is een betere meester dan plicht.
Love is a better master than duty.

Hoe zeldzaam ware liefde ook is, het is minder zeldzaam dan echte vriendschap.
However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Alleen wie het absurde probeert, kan het onmogelijke bereiken.
Only those who attempt the absurd can achieve the impossible.

Ik geef mijn leerlingen nooit les, ik probeer alleen de omstandigheden te bieden waarin ze kunnen leren.
I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn.


Het leven is als fietsen: om je evenwicht te kunnen houden, moet je in beweging blijven.
Life is like riding a bicycle: to keep your balance you must keep moving

Soms betaal je het meest voor dingen die gratis zijn.
Sometimes one pays most for the things one gets for nothing.

De waarde van een universitaire opleiding is niet het leren van veel feiten, maar de training van de geest om na te denken.
The value of a college education is not the learning of many facts but the training of the mind to think.

Vrede kan niet met geweld worden bewaard, het kan alleen worden bereikt door begrip.
Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding.

Falen is niet erg als je ervan leert wat je niet moet doen.
Failing isn’t bad when you learn what not to do.

De enige zekere manier om fouten te voorkomen, is door geen nieuwe ideeën te hebben.
The only sure way to avoid making mistakes is to have no new ideas.

Doe altijd wat goed is: dit zal sommigen bevredigen en de rest verbazen.
Always do what’s right: this will gratify some and astonish the rest.

Kijk diep in de natuur en je zult alles beter begrijpen.
Look deep into nature and then you will understand everything better.

Intelligentie is niet het vermogen om informatie op te slaan, maar om te weten waar je het kunt vinden.
Intelligence is not the ability to store information, but to know where to find it.

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leiden: de ene is alsof niets een wonder is, de andere is alsof alles een wonder is.
There are only two ways to live your life: one is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle.

Het enige dat mijn leren verstoort, is mijn opleiding.
The only thing that interferes with my learning is my education.

Eenzaamheid is pijnlijk als je jong bent, maar heerlijk als je volwassener bent.
Solitude is painful when one is young, but delightful when one is more mature.

Zwaartekracht is er niet verantwoordelijk voor dat mensen verliefd worden.
Gravitation is not responsible for people falling in love.Bomenbos met daarvoor de Albert Einstein quote: "Iedereen is een genie maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven lang leven in de overtuiging dat hij dom is.".
Geniale Albert Einstein quote: Iedereen is een genie maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven lang leven in de overtuiging dat hij dom is.


Het streven naar waarheid en schoonheid is een werkterrein waarin we ons hele leven kind mogen blijven.
The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives.

Verbeelding is alles: het is de vooruitblik op de komende attracties van het leven.
Imagination is everything: It is the preview of life’s coming attractions.

Ik ben meer geïnteresseerd in de toekomst dan in het verleden, want de toekomst is waar ik van plan ben te leven.
I’m more interested in the future than in the past, because the future is where I intend to live.

De wereld is een gevaarlijke plek om te leven, niet vanwege de mensen die slecht zijn, maar vanwege de mensen die er niets aan doen.
The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.

Genialiteit is 1% talent en 99% procent hard werken.
Genius is 1% talent and 99% percent hard work.

Het ware teken van intelligentie is niet kennis maar verbeelding.
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Gezond verstand is de verzameling vooroordelen die je op je achttiende hebt opgedaan.
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

Elke dwaas kan het weten. Het gaat erom het te begrijpen.
Any fool can know. The point is to understand.

De maat van intelligentie is het vermogen om te veranderen.
The measure of intelligence is the ability to change.

De tragiek van het leven is wat sterft in een mens terwijl hij leeft.
The tragedy of life is what dies inside a man while he lives.

Als je een gelukkig leven wilt leiden, koppel het dan aan een doel, niet aan mensen of dingen.
If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.

Er zijn maar weinigen die met hun eigen ogen zien en met hun eigen hart voelen.
Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.

Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.
If we knew what it was we were doing, it would not be called research.


Iedereen is een genie maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven lang leven in de overtuiging dat hij dom is.
Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live its whole life believing that it is stupid.

We weten allemaal dat licht sneller reist dan geluid. Dat is de reden waarom bepaalde mensen slim lijken totdat je ze hoort spreken.
We all know that light travels faster than sound. That’s why certain people appear bright until you hear them speak.

Een mens begint te leven wanneer hij buiten zichzelf kan leven.
A person starts to live when he can live outside himself.

Ik weet niet met welke wapens de Derde Wereldoorlog zal worden uitgevochten, maar de Vierde Wereldoorlog zal worden uitgevochten met stokken en stenen.
I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.

Leren is ervaring. Al het andere is slechts informatie.
Learning is experience. Everything else is just information.

Gun jezelf minstens één keer per dag de vrijheid om zelf na te denken en te dromen.
At least once a day, allow yourself the freedom to think and dream for yourself.

De ware waarde van een mens is te vinden in de mate waarin hij bevrijding van het zelf heeft bereikt.
The true value of a human being can be found in the degree to which he has attained liberation from the self.

Wat een triest tijdperk waarin het makkelijker is om een atoom kapot te slaan dan een vooroordeel.
What a sad era when it is easier to smash an atom than a prejudice.

Ik heb geen speciale talenten, ik ben alleen hartstochtelijk nieuwsgierig.
I have no special talents, I am only passionately curious.

Grote denkers hebben altijd gewelddadige tegenstand ondervonden van middelmatige denkers.
Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.

Als een idee in eerste instantie niet absurd is, dan is er geen hoop voor.
If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it.

We weten uit het dagelijks leven dat we in de eerste plaats bestaan voor andere mensen, voor wiens glimlach en welzijn ons eigen geluk afhangt.
We know from daily life that we exist for other people first of all, for whose smiles and well-being our own happiness depends.

Degene die te veel leest en zijn hersenen te weinig gebruikt, zal vervallen in luie denkgewoonten.
The person who reads too much and uses his brain too little will fall into lazy habits of thinking.gepersonaliseerde tegeltjes met tekst, foto of spreuk bij Tegeltjes.com


Kaartje2go.nlAndere populaire pagina’s

Motiverende positieve spreuken

Chinese wijsheden

Mooie teksten over herinneringen

Citaten en quotes over ambitie